Vijfjarenplan 2014 - 2019

In het Vijfjarenplan van BioForum Vlaanderen staan de prioriteiten voor de periode van 2014 tot 2019 opgelijst. Die heeft BioForum samen met de sector vastgelegd. 

In 2013 keurde de Algemene Vergadering van BioForum Vlaanderen een vijfjarenplan goed, waarin de prioriteiten voor de periode van 2014 tot 2019 opgelijst staan. Deze prioriteiten werden vastgelegd in overleg met de Raad van Bestuur en de leden van BioForum Vlaanderen. 

Het vijfjarenplan 2014 - 2019 bestaat uit vier algemene doelstellingen: 

 

1. Sectororganisatie
We zijn er voor alle bio-ondernemers en zetten in op netwerking en ondersteuning van onze leden. 

2. Kwalitatieve groei
We kiezen voor meer biobedrijven, zonder in te boeten op de principes waarop bio steunt.

3. Bio als kwaliteitsmerk
Bio wordt erkend in zijn voortrekkersrol voor duurzame landbouw en voeding

4. Biobeweging
We beïnvloeden het maatschappelijk debat over voeding, zowel in eigen land als internationaal, en dat in samenwerking met anderen. 
 

Het volledige vijfjarenplan kan je hieronder lezen of via deze link downloaden. 

 

Foto: Lisa De Veltere