Kennisdag Bodemvruchtbaarheid

woensdag, februari 22, 2017 - 13:00 tot 19:00
Sector: 
producent

Biologisch telen begint bij een goed beheer van de bodemvruchtbaarheid. Dat kan via o.a. vruchtwisseling, groenbemesters, organische bemesting en bodembewerking. Daarnaast kadert het biolastenboek het gebruik van dierlijke mest binnen een grondgebonden veehouderij.

Daarenboven moeten bioboeren voldoen aan MAP 5 en spelen hoge fosfaatgehaltes in de bodem ons parten in onze bemestingskeuze. In de Biobedrijfsnetwerken proberen we via kennisuitwisseling tussen boeren en praktijkonderzoekers hierop antwoorden te bieden.

Op woensdag 22 februari bundelen we de opgedane kennis van de afgelopen Biobedrijfsnetwerken in een ‘Kennisdag Bodemvruchtbaarheid’. Via presentaties en workshops wisselen we de laatste stand van zaken met elkaar uit.

Na de Kennisdag nodigen BioForum Vlaanderen en de Stuurgroep Landbouw van BioForum alle telers uit voor een netwerkmoment vanaf 19u.

Programma

13u: Onthaal met koffie

13u 15: Toelichting en welkom - An Jamart, coördinator Biobedrijfsnetwerken

13:30: Maaimeststoffen: introductie en tips en tricks en nieuwste kennis – Annelies Beeckman (Inagro) en Koen Willekens (ILVO) 

14:00: Groenbemesters - Annelies Beeckman & Lieven Delanote (Inagro)

14u30: Systemen Vaste rijpaden: kansen voor kleine en grote bedrijven – Lieven Delanote

15 u: Compost: introductie en terugkoppeling van composteringsexperiment bij Bolhuis in samenwerking met CSA-netwerk - Bert Reubens ( ILVO)

15u30: Agroforestry: introductie en nieuwste kennis – Bert Reubens (ILVO) & Pieter Verdonckt (Inagro)

16- 16u45: Pauze met koffie

17u: Parallelle workshops: kennisuitwisseling met de collega’s onder begeleiding van praktijkonderzoekers rond volgende thema’s

  1. Maaimeststoffen- begeleiding door Annelies beeckman & Koen Willekens
  2. Composteren – begeleiding door Bert Reubens
  3. Hoe bouw je een bemestingsplan op? Begeleiding door Lieven Delanote 

18u15: Terugkoppeling uit de workshops + analyse noden onderzoek en Biobedrijfsnetwerken

19u: netwerkmoment (open voor alle bioboeren)

We vragen je om in te schrijven via www.bfvl.be/kennisdag_bodemvruchtbaarheid.

Kostprijs kennisdag: 10 euro leden BioForum, 20 euro niet-leden. Lid worden kan via www.bfvl.be/wordlid

Locatie: 

Hotel Amethist

Gustaaf Vandenheuvelstraat 132

2230 Ramsel

Organisator: 

BioForum Vlaanderen, Biobedrijfsnetwerken 

Contactgegevens: 

An Jamart

an.jamart@bioforumvl.be

T 0487 90 51 05