Marktoverzicht voor biologisch graan in Vlaanderen en Europa beschikbaar

19 december 2011

In zijn marktoverzicht voor biologisch graan biedt Paul Verbeke, verantwoordelijke ketenontwikkeling bij BioForum Vlaanderen, naast antwoorden op een paar cruciale vragen ook een paar suggesties aan om een regionale biograanketen te ontwikkelen.

In zijn marktoverzicht voor biologisch graan biedt Paul Verbeke, verantwoordelijke ketenontwikkeling bij BioForum Vlaanderen, naast antwoorden op een paar cruciale vragen ook een paar suggesties aan om een regionale biograanketen te ontwikkelen. Want biologische granen worden in ons land massaal ingevoerd om aan de belangrijke vraag te voldoen, maar er is vooral vraag naar inlandse granen, dit zowel voor de veehouders, die hiermee al anticiperen op een mogelijke toekomstige verplichting tot gebruik van regionale voedergewassen, als voor baktarwe. 

Naast cijfers van de algemene biologische markt in Europa gaat de auteur dieper in op de internationale markt voor biogranen. 

De markt voor biologisch graan wordt in belangrijke mate bepaald door volgende factoren : de oogsthoeveelheden, de kwaliteit en de bestemming als veevoeder of als menselijke consumptie. Ook de opslagcapaciteit en speculatie zijn specifiek voor deze markt.  

Zo was er in 2009 een goede graanoogst in Europa terwijl in 2010 het oogstvolume opnieuw zakte. De import uit derde landen was weer nodig, prijzen gingen de hoogte in en hoogstwaarschijnlijk zal dit voor 2011 ook het geval zijn. Bovendien was de kwaliteit van het geoogste graan in 2010 in de meeste EU-landen niet zo goed, wat de prijzen verder deed stijgen. De continu toenemende vraag naar graan voor veevoer, deed nog een schepje bovenop de prijzen. 

De productie van biologisch graan in Europa vinden we vooral in 3 landen : Italië , Duitsland en Spanje. In België wordt slecht 2900 ha graan geteeld, vooral in Wallonië. Slechts een beperkt deel hiervan wordt voor menselijke consumptie gebruikt. 

Er wordt ook dieper ingegaan op de structuur van de biograanketen in Vlaanderen en België.  

Met een paar praktijkvoorbeelden illustreert Paul Verbeke dat de teelt van bakgranen in België perfect mogelijk is maar geeft ook aan wat er dan zou moeten veranderen vooraleer dat ook in realiteit kan gebeuren op grotere schaal.  

Ook dit marktoverzicht wordt afgesloten met een overzicht van de huidige marktkansen. 

Lees hier het hele marktoverzicht.

Meer nieuws