Marktoverzicht voor biologische zuivel in Vlaanderen en Europa

15 december 2011

De markt voor biologische melk is constant in beweging. Perioden van aanbodtekort wisselen af met perioden van melkoverschotten. In de verschillende landen van Europa evolueert de markt zeer verschillend. Zo is er een sterk toenemende vraag naar biomelk in Frankrijk en wordt er ook massaal omgeschakeld. Om het tekort aan biomelk in te vullen, wordt melk geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk.

De markt voor biologische melk is constant in beweging. Perioden van aanbodtekort wisselen af met perioden van melkoverschotten. In de verschillende landen van Europa evolueert de markt zeer verschillend. Zo is er een sterk toenemende vraag naar biomelk in Frankrijk en wordt er ook massaal omgeschakeld. Om het tekort aan biomelk in te vullen, wordt melk geïmporteerd uit het Verenigd Koninkrijk. Daar is de situatie omgekeerd. Na jaren de motor van de Europese biologische melkmarkt te zijn geweest is de vraag er stilgevallen en moet melk geëxporteerd worden naar het continent.

En daar voelen de Vlaamse biologische melkveehouders dan weer de gevolgen van. Door het overschot aan Britse melk blijven ook hier de prijzen op een laag niveau. 

De biomarkt in het algemeen is een internationale markt die zeer cyclisch is, waarin er bovendien niet snel kan gereageerd worden op een toenemende vraag gezien de relatief lange omschakelperiodes. Tenslotte blijft de biomarkt nog steeds zeer klein in vergelijking met de totale voedingsmarkt. 

Ze wordt in de EU geschat op 18,4 miljard Euro (2009). Duitsland is veruit de grootste speler met 5,9 miljard en in het kielzog volgen Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Italië. België bengelt met z’n 421 miljoen euro achteraan maar gezien onze grootte zeker niet zo slecht. Bovendien steeg dit bedrag in 2010 met zo’n 20 %. 

De productie van biologische melk in Europa situeert zich voornamelijk in 8 landen: Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Nederland. In Oostenrijk en Denemarken heeft de biologische melkproductie het opmerkelijke niveau van respectievelijk 14% en 9,8% van de totale nationale productie bereikt in 2010. Hiertegenover is België het kleine broertje. De biologische zuivelmarkt is dan ook een internationale zuivelmarkt die in Europa bepaald wordt door de grote Europese spelers. België is bijgevolg genoodzaakt om de markttendensen te volgen, eerder dan deze te kunnen bepalen.

In België wordt ongeveer 32 miljoen liter biologische melk geproduceerd, waarvan 6 miljoen liter in Vlaanderen. In 2009 zijn heel wat Waalse melkbedrijven omgeschakeld. De verwachting is dat in de loop van 2011 en 2012 zo’n 5 miljoen liter extra zal worden geproduceerd. 

Volgens eigen schattingen wordt 23 miljoen liter rauwe melk geïmporteerd. Importhoeveelheden van verwerkte zuivelproducten zijn ongekend.

Daarnaast wordt volgens eigen schattingen 8 miljoen liter rauwe melk geëxporteerd. We schatten dat meer dan 10 miljoen liter melk geëxporteerd wordt onder vorm van verwerkte zuivelproducten.

Wil je meer weten? Lees hier het volledige marktoverzicht.

Meer nieuws