Quick-Win fonds stimuleert ketenontwikkeling

18 maart 2011

ImageEen belangrijk onderdeel van het project Bio zoekt Keten is het stimuleren van ondernemersinitiatieven op het vlak van keten- en marktontwikkeling in de biologische landbouw- en voedingssector. Een speciaal “Quick-Win” fonds geeft een financiële stimulus van maximum 15.000 Euro aan projecten die door een onafhankelijke jury worden goedgekeurd. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van Boerenbond, ABS, Fevia, Comeos, Vlam, ADLO en BioForum.

ImageEen belangrijk onderdeel van het project Bio zoekt Keten is het stimuleren van ondernemersinitiatieven op het vlak van keten- en marktontwikkeling in de biologische landbouw- en voedingssector. Een speciaal “Quick-Win” fonds geeft een financiële stimulus van maximum 15.000 Euro aan projecten die door een onafhankelijke jury worden goedgekeurd. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van Boerenbond, ABS, Fevia, Comeos, Vlam, ADLO en BioForum. Einde 2010 werden 5 projecten goedgekeurd. Een korte voorstelling.

Donki Casual food

Twee jonge ondernemers willen binnenkort van start gaan met een nieuw biologische restaurantconcept. Fast casual dining situeert zich tussen het tradionele restaurant en het fastfood segment. Het gerecht wordt voor de ogen van de klant klaargemaakt van kraakverse ingrediënten van superieure biologische kwaliteit. Het nieuwe concept wordt Donki gedoopt en wil zich vooral focussen op de Latijns-Amerikaanse keuken, met nadruk op twee Mexicaanse gerechten, de burrito en de taco. De ingrediënten worden bewust regionaal ingekocht. Het project legt dan ook de nadruk op de samenwerking met regionale producenten en leveranciers van groenten en rundsvlees. www.donkirestaurants.com

Lokale eerlijke melk

Biosano hecht veel belang aan transparante en eerlijke relaties met haar leveranciers in een lange termijn perspectief. Deze groothandel in biologische droge voeding en biologisch zaadgoed wil haar visie ook toepassen op lokaal niveau, en met name op biologische melk. In eerste instantie zal een lastenboek ontwikkeld worden dat garant moet staan voor een eerlijke en transparante prijs voor alle keten-actoren en voor de lokale herkomst van de ingrediënten. In een tweede fase zullen twee producten ontwikkeld en op de markt worden gebracht die aan het lastenboek beantwoorden: biologische UHT melk en biologische chocomelk. Tot slot zal ook een onafhankelijk controlesysteem worden uitgewerkt. Indien zou blijken dat deze werkwijze succesvol is, wil men de opgedane ervaringen ook toepassen op andere productgroepen. www.biosano.be

Aromatische en medicinale planten

Netelvuur teelt en verwerkt aromatische en medicinale planten. Het teeltplan omvat 9 soorten: pepermunt, bergamotkruid, lavendel, tijm, dragon, roomse kamille,  roos, koriander en karwij. De kruiden worden in eerste instantie geteeld voor het distilleren van essentiële oliën, bestemd voor aromatherapeutische toepassingen. De waterachtige fractie (gearomatiseerd water zoals bv. lavendelwater of kamillewater) vormt een belangrijk nevenproduct van het distillatieproces. Het doel van het Quick-Win project is om deze fractie te commercialiseren als cosmetisch of voedingshydrolaat. Hiertoe worden alle nodige stappen gezet om het product marktklaar te maken: standaardisatie, analyses, vergunningsaanvraag conform de cosmeticawetgeving, ontwerp van verpakking, productfiches enz…

Netelvuur neemt ook deel aan het Leader-project “Teelt van kruiden: niche of beloftevolle diversificatie”. Dit project, gecoördineerd door het PCG, biedt ook aan biologische tuinbouwers de kans om de kruidenteelt beter te leren kennen en zicht te krijgen op de mogelijkheden tot verwerkings- en vermarkting. www.netelvuur.be

Bio van bij ons

Vier biologische landbouwers richtten onlangs de vzw “Bio van bij ons” op. Deze vzw stelt zich tot doel om de afzet van Belgische biologische producten te bevorderen. Het idee is dat aangesloten boeren zelf hun product (laten) verwerken en onder het gemeenschappelijke merk “bio van bij ons” op de markt brengen. Op die manier wil men ook een oplossing vinden voor producten waarvan een tijdelijk marktoverschot is (bv. zomerpiek aan tomaat) of die niet de vereiste kwaliteit voor de versmarkt halen. Door de samenwerking willen men een sterke bekendheid bekomen, een mooi en continu leverbaar assortiment dat aantrekkelijk is voor verkooppunten, uitwisseling van kennis en ervaring onder de aangesloten bioboeren en tenslotte ook een eerlijke prijs voor de producten.

Hopscheuten

’t Levend Land en Joris Cambie werken samen aan de teelt van de eerste kwaliteitsvolle biologische Poperingse hopscheuten. Doel is om dit innovatief product te vermarkten bij restaurants, traiteurs, delicatessezaken enz… Het project bestaat erin om het product te ontwikkelen en op de markt te introduceren.

Nieuwe projectoproep

Dit jaar volgt een nieuwe projectoproep, wellicht rond de jaarhelft (afhankelijk van de verlenging van Bio zoekt Keten door de Ministerraad). Een tweede reeks van projecten zal dan financieel kunnen ondersteund worden als ze de ontwikkeling van de bio-keten aantoonbaar versterken. Een 2e oproep zal uitgebreid en tijdig bekend gemaakt worden.

Meer nieuws