De markt voor biologisch graan

4 februari 2011

ImageOm aan de belangrijke Belgische vraag naar biogranen te voldoen worden deze massaal ingevoerd uit andere landen zoals Frankrijk en Duitsland, maar ook in belangrijke mate uit Kazachstan en Roemenië. Waarom worden biologische granen zo weinig geteeld in België? Voldoet ons klimaat niet? Welke kwaliteitseisen stellen de maalderijen? Is er behoefte aan een coöperatie die de graanactiviteiten coördineert?

ImageOm aan de belangrijke Belgische vraag naar biogranen te voldoen worden deze massaal ingevoerd uit andere landen zoals Frankrijk en Duitsland, maar ook in belangrijke mate uit Kazachstan en Roemenië. Waarom worden biologische granen zo weinig geteeld in België? Voldoet ons klimaat niet? Welke kwaliteitseisen stellen de maalderijen? Is er behoefte aan een coöperatie die de graanactiviteiten coördineert? Welke kansen bieden de veevoederfabrikanten en de maalderijen? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens een studiemiddag op 27 januari 2011.

Paul Verbeke van Bio zoekt Keten gaf een overzicht van de huidige situatie van de biologische graanmarkt. Hij stelt vast dat meer dan 90% van het biologische bakgraan en meer dan 65% van het biologische voergraan uit het buitenland wordt aangevoerd. Belangrijkste aanvoerlanden zijn Duitsland, Frankrijk, Italië, Roemenië, Kazachstan en Canada. De huidige biologische maalderijen, veevoederfabrikanten en bakkers zijn nochtans vragende partij om meer inlands graan te verwerken. Voor de bakkers is de regionale verankering een bijkomende troef in de vermarkting van hun broodconcepten.

Lees hier meer.

Dat bakwaardig graan ook in onze streken geteeld kan worden, werd mooi geïllustreerd door Joop De Koeijer van de Zeeuwse Vlegel. Deze coöperatie teelt reeds meer dan 20 jaar baktarwe. Voorwaarde voor succes is evenwel een goede rassenkeuze, een correcte bemesting en voldoende know-how bij het bakken van het brood. Ook van brood met een lager eiwitgehalte kan goed brood worden gebakken mits er voldoende aandacht wordt geschonken aan het kneed- en rijsproces van het brood. Jaarlijks teelt de Zeeuwse Vlegel zo’n 150 ha baktarwe die uiteindelijk door zo’n 80 bakkers in Zeeland verwerkt wordt tot Zeeuws Vlegelbrood.

Dat een rendabele graanteelt ook gepaard kan gaan met aandacht voor biodiversiteit werd toegelicht door Jos Piffet, akkerbouwer in het Limburgse Heers. In samenwerking met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en 28 Limburgse bakkers werd het B.Akkerbrood ontwikkeld. Het meel voor dit brood is afkomstig van Limburgse akkers die 10% van het graan op het veld laten staan. Dit graan dient als voeder voor de fauna in de winterperiode. Daarnaast worden ook enkele plekken in het perceel opengelaten. Dit zijn ideale landingsplaatsen voor de veldleeuwerik die vanuit de open plek naar zijn nestplaats wandelt. Ook andere maatregelen zoals akkerrandenbeheer en een gefaseerd maaibeheer zorgen voor meer biodiversiteit in en om de akker. Deze maatregelen worden verrekend in de kostprijs van het graan en uiteindelijk ook in de prijs van het brood. Via een uitgekiende communicatiestrategie wordt de consument bewust gemaakt van de meerwaarde van de het B.Akkerbrood.

Belangrijk voor de ontwikkeling van de biologische graanmarkt is de aanwezigheid van een sturende ketenorganisator. Dit werd mooi toegelicht door Henri Hendrickse van Agrifirm Plant. Deze coöperatie heeft een afdeling die een belangrijk deel van de biologische graanmarkt in Nederland aanstuurt. De coöperatie is toeleverancier van biologische meststoffen en zaaizaden. Ze zorgen ook voor teeltbegeleiding en de vermeerdering van het zaaigraan. Tot slot doen ze ook de collectie, opslag en commercialisatie van het geoogste graan.

Lees hier meer.

De Waalse coöperatie Agribio doet gelijkaardig werk, maar dan wel op kleinere schaal (15 telers, 200ha biograan).

Tot slot gaf Lieven Delanote een toelichting de rassenproeven die uitgevoerd worden op Inagro te Rumbeke. De meest geschikte variëteiten blijken Lavett en Aurum te zijn met Thasos als goed alternatief. Deze resultaten worden ook bevestigd door proefresultaten in Nederland en Noord-Frankrijk en door de praktijkervaring.

Lees hier meer.

Meer informatie: info@biozoektketen.be of bij Paul Verbeke.

Meer nieuws