Infoavond Agroforestry

maandag, juni 18, 2018 - 16:45 tot 21:00
Sector: 
praktijk-onderzoek
producent

In Vlaanderen is elke lap grond kostbaar, naast een hoge productiviteit zijn ook ecologische aspecten belangrijk. Bij agroforestry of boslandbouw wordt de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd met die van landbouwgewassen of vee, om op die manier nieuwe producten en diensten te creëren, zowel op economisch, ecologisch als sociaal vlak. Dit teeltsysteem is eigenlijk al eeuwen oud, maar is ook toepasbaar in de moderne landbouw. Mits een doordachte aanpak kan agroforestry de bedrijfsrendabiliteit verhogen en helpen om natuurlijke hulpbronnen te behouden en te beschermen, zowel op korte als op lange termijn. Met deze infoavond mikken we op alle geïnteresseerden om met dit teeltsysteem aan de slag te gaan of er eenvoudigweg kennis mee te maken. Voorafgaand aan de infoavond zijn we te gast op het landbouwbedrijf ‘De Zwaluw’. Naast het toegepaste agroforestrysysteem van fruitbomen op weiland, zal er ook voldoende aandacht gaan naar verschillende afzetmogelijkheden. Zo verwerken ze zelf de melk van hun koeien in verschillende producten zoals yoghurt, platte kaas en hoeve-ijs, doen ze aan thuisverkoop en hebben ze een zelfoogsttuin met groenten.

Programma
16u45: Onthaal – Zaal Tempelhof, Tulpenstraat 11, 9920 Lovendegem
17u00: Terreinbezoek: agroforestrypercelen (fruitbomen in weilanden) van biologisch gemengd bedrijf ‘De
Zwaluw’ (groenten, melk en vleesvee)
18u15: Broodjesmaaltijd
19u15: Presentatie:
● Wat is agroforestry en welke effecten kan je verwachten?
● Toelichting VLAIO-project ‘Agroforestry in Vlaanderen, kennisloket en dienstverlening.
● Subsidiemogelijkheden en juridische aspecten
20u20: Napraten bij pot en pint

Bekijk hier de hele uitnodiging. 

Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht tegen ten laatste maandag 11 juni​.


Locatie: 

zaal Tempelhof
Tulpenstraat 11
9920 Lovendegem

Organisator: 

Agroforestry Vlaanderen 

Website: 

 Inschrijven kan via de online inschrijfmodule of telefonisch op 051 27 33 85.

Contactgegevens: 

Sander Van Daele - T: 09 264 90 55 - E: sander.vandaele@bosplus.be