Wervelexcursie naar Keizersrande bij Deventer (NL)

vrijdag, juli 6, 2018 (Hele dag)
Sector: 
producent

Keizersrande is een uitstekend voorbeeld van ‘boeren in natuur’. Het gaat om een biologisch-dynamisch melkveebedrijf van een 80-tal runderen, dat tegelijk werkzaam is in waterbeheer in het overstromingsgebied van de IJssel en in natuurbeheer in Natura 2000-gebied, en hun dieren daarvoor inzetten. Ze gelden als één van de praktijkvoorbeelden van het project ‘Boeren voor Natuur’ van de Universiteit van Wageningen.

Naast de boerderij, die vooral zuivel, vlees en graan produceert en in de toekomst zich wil toeleggen op de productie van voedselpakketten voor een 500-tal gezinnen, wordt de hoeve, die zich een ‘natuurderij’ noemt ook ingezet in waterbeheer. Ze staan in voor het onderhoud van de vergravingen om de Ijssel beheersbaar buiten zijn oevers te laten treden bij hoogwaterstand en op te vangen in de uiterwaarden. Ze zorgen ook voor het natuurbeheer van de Keizers- en Stobbewaarden net buiten Deventer volgens de richtlijnen van Natura 2000-gebied. Tevens stimuleren ze de ontwikkeling van de oorspronkelijke fauna en flora: rijke akkerlanden, botanisch hooiland, weidevogels, KLE’s. Vragen die o.m. aan bod zullen komen : hoe zijn de dieren aangepast aan het water- en natuurbeheer, en welke invloed heeft dat op de melkproductie? Hoe is de rentabiliteit te verzoenen met de strenge beheersrichtlijnen in Natura 2000-gebied ?...

7u 30 - Vertrek per autocar met opstapplaats in Gent (achter St.Pieters-station) en Antwerpen (8u30 Berchem station)
11 u - Aankomst Keizersrande, ontvangst met koffie, thee en koek
11u30 – rondleiding op de boerderij door Annet
12u30 – middaglunch van streekproducten
13u30 – tweede rondleiding water- en natuurbeheer
14u30/15u – afsluiting programma met sappen en zoutjes

Afhankelijk van de nog resterende tijd wordt op de terugweg een stop van ongeveer één uur voorzien. Ofwel :
- het voedselbos Ketelbroek in Groesbeek bij Nijmegen, een bijzondere biotoop waar permacultuur laat zien hoe landbouw tegelijk ecologisch duurzaam en economisch rendabel kan zijn OF
- bezoek aan 2 naast elkaar liggende sociale en ecologische woonwijken in Nijmegen : Strowijk Iewan en meergeneratiewijk Eikpunt
Strowijk IEWAN is ontwikkeld en (goeddeels) zelf gebouwd door de bewoners. De wijk bestaat uit verschillende woon/werk-gebouwen met zowel zelfstandige appartementen als groepswoningen, gemeenschappelijke voorzieningen en een gemeenschappelijke ruimte. Daarin staat ook het grootste strogebouw van Nederland, een complex van 24 sociale huurwoningen, opgetrokken uit stro, leem en hout.
Woongemeenschap Eikpunt is gebaseerd op vier pijlers: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. Verdeeld over de Duitslandstraat, Karl Marxstraat en Rosa Luxemburgstraat verrezen 40 huurwoningen en negen koopwoningen, gebouwd uit houtskelet en stro/leem, met ecologische tuinen en toepassing van permacultuur.
19u30/20u – voorziene terugkomst in Antwerpen (Berchem station) en Gent (21u)

Deelnameprijs : minimumprijs 25,00 euro of 35,00 euro (kostprijs), over te schrijven via BE97 5230 8030 3749 van de Triodosbank, met vermelding van ‘Excursie Keizersrande’.

Inschrijven mogelijk tot 23 juni 2018 via rosine.vanoost@gmail.com. De inschrijving is pas geldig na de overschrijving van de deelnamersbijdrage. Plaatsen zijn beperkt.

Locatie: 

Deventer, NL

Organisator: 

Wervel

Contactgegevens: 

Inschrijven mogelijk tot 23 juni 2018 via rosine.vanoost@gmail.com.