Inspiratieplatform bodemvriendelijke innovaties

vrijdag, december 8, 2017 - 10:00 tot 12:00
Sector: 
praktijk-onderzoek
producent

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties.

Wij geven bedrijven de kans om hun nieuwigheid rond dit thema voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we hen om ook aandacht te hebben voor de  bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten? 

Als toehoorder krijg je een overzicht van vernieuwende technieken. Je kan bovendien mee aangeven welke techniek je in het kader van het Interreg-project gedemonstreerd wenst te zien op een agrarisch praktijkcentrum, proefboerderij of op het perceel van een landbouwbedrijf in je buurt.

Meer info in de bijlage!

Locatie: 

Agribex

Organisator: 
Website: 
Contactgegevens: