Biologische landbouw zorgt voor meer biodiversiteit

9 mei 2014

Een nieuwe studie toont aan dat de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven gemiddeld 34 procent hoger ligt dan in de gangbare landbouw.

Een nieuwe studie toont aan dat de biodiversiteit op biologische landbouwbedrijven gemiddeld 34 procent hoger ligt dan in de gangbare landbouw.

Om tot dat cijfer te komen, legden de onderzoekers 94 eerdere studies naast elkaar en distilleerden uit die onderzoeken de soortenrijkdom als graadmeter voor de biodiversiteit. De wetenschappers maakten niet alleen een opdeling per soort (geleedpotigen, vogels, microben en planten), maar ze brachten de soorten ook samen per functie (bestuivers, herbivoren enzovoort). Daarna onderzochten ze of andere landschappelijke elementen uit de buurt invloed konden hebben op de biodiversiteit. 

Resultaten

Al die gegevens samen toonden aan dat de soortenrijkdom bij planten zo'n 70 procent hoger is op een biologisch landbouwbedrijf, wellicht omdat er geen herbiciden gebruikt worden. Het ontbreken van pesticiden had ook een erg positief effect op vogels, microben of geleedpotigen, en dan vooral op de zogenaamde bestuivers. Deze soorten komen 50 procent meer voor in de buurt van een biologisch landbouwbedrijf. 

Ook toonden de onderzoekers aan dat het verschil het grootst is in gebieden waar vooral aan intensieve landbouw wordt gedaan. Een biologisch bedrijf fungeert op zulke plaatsen wellicht als een toevluchtsoord voor verschillende soorten, aldus de wetenschappers. 

Het merendeel van de studies had als studiegebied Noord-Europa en Noord-Amerika. De intensieve landbouw vormt in deze regio's een bedreiging voor heel wat soorten. Door biologische landbouwmethoden te gebruiken, zou de impact van de landbouw op de biodiversiteit dan ook een stuk kleiner zijn.

Bron: Science for Environment Policy 
Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature, Maatschap Wijveld