Nieuwsoverzicht

27 juni 2018

Al 40 nummers brengt Bio Actief nieuws, portretten en achtergronden bij de Vlaamse biosector. Ook in het nieuwste nummer valt er heel wat te ontdekken.

25 juni 2018

Het totale Spaanse bio-areaal was in 2016 2,02 miljoen ha, een stijging van 2,6% t.o.v. 2015. Een groot aandeel hiervan is nog in omschakeling. Daardoor heeft Spanje heeft het grootste bio-areaal in Europa.

4 juni 2018

Biomilk.be, de Belgische coöperatie van biologische melkveehouders, heeft een overeenkomst met Delhaize afgesloten. Zij leveren vanaf nu de biomelk voor het huismerk van Delhaize. Klanten krijgen gegarandeerde Belgische melk, de bioboeren een faire vergoeding voor hun werk.

4 juni 2018

Vorige week deed de Europese Commissie een eerste voorstel voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020. IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor de biosector vindt dat er meer ambitie mag zijn op milieuvlak.

1 juni 2018

In een nieuw standpunt roepen biotechnologen op om de wetgeving rond ggo’s te versoepelen. De biosector blijft tegen zo’n versoepeling en heeft daar de nodige argumenten voor.

31 mei 2018

Begin deze week werd in Leuven RELACS gelanceerd, een nieuw Horizon2020-project dat wil onderzoeken hoe bepaalde inputs die nu nog toegelaten zijn in bio beperkt of vermeden kunnen worden.

24 mei 2018

In het nieuwe jaarrapport van Biowallonië staat dat eind 2017 10 procent van de Waalse landbouwgrond gecertificeerd is.

18 mei 2018

Een nieuw Europees project wil op zoek gaan naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw. Voor België nemen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) deel.

16 mei 2018

De biolandbouw in Vlaanderen heeft een prima jaar achter de rug, dat blijkt uit het biojaarrapport. Zowel het aantal bedrijven als het areaal nam toe in 2017. De sterkste groei is vast te stellen in de dierlijke sector waar de rundveestapel steeg met 68 procent.

15 mei 2018

In verschillende Europese landen neemt bio een hoge vlucht. Dat is onder meer het geval in Zwitserland, Zweden en Denemarken. Denemarken wordt het land met de hoogste percentage biologische consumptie ter wereld.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht