Nieuwsoverzicht

30 november 2016

Morgen begint de Vlaamse klimaattop. BioForum Vlaanderen las de klimaatresolutie die het Vlaams Parlement vorige week goedkeurde en mist op het vlak van landbouw ambitie.

29 november 2016

Op 9 en 10 december kan je in Tour & Taxis in Brussel deelnemen aan Agroecology in Action: 2 inspirerende dagen in het teken van agro-ecologie en eerlijke voeding. Volg debatten en interessante lezingen, neem deel aan workshops enzovoort. Deelname is gratis.

21 november 2016

Welke kansen liggen er voor de teelt van biologische appelen en peren voor de industrie? Bio zoekt Keten en Bio zoekt Boer laten dat in een nieuwe studie onderzoeken.

16 november 2016

Een vier jaar durend onderzoeksproject van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) toont dat landbouwers veel te winnen hebben bij compostering. Er zijn nog wel een aantal hinderpalen, zoals wettelijke beperkingen.

8 november 2016

Biokaasmakers kunnen zich tot 30 november aanmelden voor BioCaseus, een tweejaarlijkse internationale wedstrijd voor biologische kaas. BioForum wil de Belgische deelnemers graag ondersteunen bij de gezamenlijke verzending van de deelnemende kazen.

7 november 2016

Een aanvullende verklaring bij de biotechnologierichtlijn stelt dat het kwekersrecht bij normale veredeling blijft gelden. Planten, dieren of producten van planten en dieren kunnen dus nooit gepatenteerd worden als die door normale veredeling tot stand zijn gekomen.

4 november 2016

Het initiatief People4Soil wil de Europese instellingen zover krijgen dat ze specifieke wetgeving inzake bodembescherming aannemen. Ze willen daarvoor 1 miljoen handtekeningen verzamelen.

26 oktober 2016

De oppervlakte die in de EU aan biolandbouw wordt besteed is tussen 2010 en 2015 gestegen van 9 tot 11 miljoen hectare, zo blijkt uit de jongste gegevens van Eurostat. Van alle bruikbare landbouwgrond in de EU gaat nu 6,2 procent naar biolandbouw.

21 oktober 2016

Op initiatief van de provincie West-Vlaanderen, onderzoekscentrum Inagro en het Departement Landbouw en Visserij werd een netwerkdag georganiseerd rond agro-ecologie en biolandbouw voor personeel uit het land- en tuinbouwonderwijs.

18 oktober 2016

Met de website Farmers2Farmers.org wil Greenpeace een platform creëren om de ecologische landbouw in Europa te ondersteunen. Boeren uit verschillende Europese landen kunnen er hun kennis en ervaring delen.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht