Nieuwsoverzicht

1 juni 2018

In een nieuw standpunt roepen biotechnologen op om de wetgeving rond ggo’s te versoepelen. De biosector blijft tegen zo’n versoepeling en heeft daar de nodige argumenten voor.

31 mei 2018

Begin deze week werd in Leuven RELACS gelanceerd, een nieuw Horizon2020-project dat wil onderzoeken hoe bepaalde inputs die nu nog toegelaten zijn in bio beperkt of vermeden kunnen worden.

24 mei 2018

In het nieuwe jaarrapport van Biowallonië staat dat eind 2017 10 procent van de Waalse landbouwgrond gecertificeerd is.

18 mei 2018

Een nieuw Europees project wil op zoek gaan naar een meer agro-ecologische benadering in de biologische glastuinbouw. Voor België nemen het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) deel.

16 mei 2018

De biolandbouw in Vlaanderen heeft een prima jaar achter de rug, dat blijkt uit het biojaarrapport. Zowel het aantal bedrijven als het areaal nam toe in 2017. De sterkste groei is vast te stellen in de dierlijke sector waar de rundveestapel steeg met 68 procent.

15 mei 2018

In verschillende Europese landen neemt bio een hoge vlucht. Dat is onder meer het geval in Zwitserland, Zweden en Denemarken. Denemarken wordt het land met de hoogste percentage biologische consumptie ter wereld.

3 mei 2018

Vlees, zuivel en eieren met het label ‘ggo-vrij’ zijn in opmars. De Belgian Feed Association (BFA) noemt deze labels misleidend omdat ze weinig garanties bieden. "De consument die voor ggo-vrij wil gaan, kan beter voor biologische producten kiezen."

25 april 2018

Europarlementslid Bart Staes (Groen) meent dat de biomarkt een nog hogere vlucht kan nemen als het fiscaal stelsel bio gunstig genegen zou zijn. Hij oppert een lager btw-tarief voor bioproducten.

19 april 2018

Het Europees Parlement heeft deze voormiddag de nieuwe biowetgeving goedgekeurd. Nu is de landbouwraad nog aan zet.

18 april 2018

Uit een nieuw Europees rapport blijkt dat er veel minder pesticidenresidu’s op biovoeding zitten dan op gangbare voeding.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht