Nieuwsoverzicht

18 december 2017

BioForum Vlaanderen zorgt voor een pakje voor onder de kerstboom: het nieuwste nummer van Bio Actief!

15 december 2017

In 2018 vinden er opnieuw een aantal binnenlandse en buitenlandse beurzen plaats die interessant zijn voor ondernemers die met bio en voeding bezig zijn of voor biologische boeren. We geven hier een kort overzicht.

7 december 2017

In een brief gericht aan de Belgische en Vlaamse ministers van Landbouw vraagt Voedsel Anders om te pleiten voor een duurzaam voedselsysteem waar zowel boer als leefmilieu beter van worden.

4 december 2017

Vorige week liet de Europese Commissie in haar kaarten kijken over de toekomst van het GLB na 2020. IFOAM EU, de Europese koepel van de biolandbouw, vindt dat er te weinig wordt ingezet op echte duurzaamheid. Hieronder hun reactie.

29 november 2017

Er zijn nieuwe regels van kracht voor het gebruik en de indeling van niet-biologische zaden en pootaardappelen in de biologische landbouw. Zo wil het Departement Landbouw en Visserij de procedure voor de indeling van gewassen en gewassubgroepen versoepelen.

28 november 2017

65 bioboeren, verwerkers en distributeurs uit de biosector vragen minister Joke Schauvliege om het totale budget voor het strategisch plan bio eerder op te krikken, in plaats van te besparen op de werkingsmiddelen van sectororganisatie BioForum Vlaanderen.

23 november 2017

Het tijdschrift EOS gaat in op de vraag hoe we de wereld zo duurzaam mogelijk kunnen voeden, en twijfelt of bio de beste keuze is. Hun redenering is gebaseerd op hardnekkige mythes, namelijk dat honger opgelost kan worden door meer te produceren en dat minder landbouw per definitie meer biodiversiteit inhoudt.

22 november 2017

Drie jaar na het begin van het herzieningsproces heeft de Europese Landbouwcommissie vandaag de nieuwe bioverordening goedgekeurd. Na goedkeuring door het Europees Parlement kan die in 2021 in werking treden. BioForum Vlaanderen zet de belangrijkste discussiepunten op een rij.

21 november 2017

Naar aanleiding van de gelekte teksten over het toekomstige GLB post 2020, schreef IFOAM EU Group een open brief naar Commissaris Phil Hogan. Daarin drukt het zijn teleurstelling uit over het ambitieniveau van de plannen voor dit GLB.

20 november 2017

IFOAM, de internationale koepelorganisatie van de biosector, organiseert om de drie jaar een wereldcongres. Afgelopen maand vond die plaats in India. Bioboer Johan D’hulster van Akelei was aanwezig en stuurde ons zijn indrukken.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht