Nieuwsoverzicht

28 november 2017

65 bioboeren, verwerkers en distributeurs uit de biosector vragen minister Joke Schauvliege om het totale budget voor het strategisch plan bio eerder op te krikken, in plaats van te besparen op de werkingsmiddelen van sectororganisatie BioForum Vlaanderen.

23 november 2017

Het tijdschrift EOS gaat in op de vraag hoe we de wereld zo duurzaam mogelijk kunnen voeden, en twijfelt of bio de beste keuze is. Hun redenering is gebaseerd op hardnekkige mythes, namelijk dat honger opgelost kan worden door meer te produceren en dat minder landbouw per definitie meer biodiversiteit inhoudt.

22 november 2017

Drie jaar na het begin van het herzieningsproces heeft de Europese Landbouwcommissie vandaag de nieuwe bioverordening goedgekeurd. Na goedkeuring door het Europees Parlement kan die in 2021 in werking treden. BioForum Vlaanderen zet de belangrijkste discussiepunten op een rij.

21 november 2017

Naar aanleiding van de gelekte teksten over het toekomstige GLB post 2020, schreef IFOAM EU Group een open brief naar Commissaris Phil Hogan. Daarin drukt het zijn teleurstelling uit over het ambitieniveau van de plannen voor dit GLB.

20 november 2017

IFOAM, de internationale koepelorganisatie van de biosector, organiseert om de drie jaar een wereldcongres. Afgelopen maand vond die plaats in India. Bioboer Johan D’hulster van Akelei was aanwezig en stuurde ons zijn indrukken.

17 november 2017

Minister van Landbouw Joke Schauvliege gaf als antwoord op een vraag van Bart Caron meer uitleg over het schrappen van een deel van de subsidies van BioForum Vlaanderen. De sectororganisatie wil daar graag op reageren.

16 november 2017

Een nieuw onderzoek van FiBL Zwitserland toont aan dat bio de wereld wel kan voeden en dat het huidige landbouwsysteem tegen zijn grenzen aanbotst.

9 november 2017

In Nederland kunnen mensen dit weekend btw-vrij winkelen in de biowinkel. De actie “Geen btw op bio” vindt dat biovoeding ten onrechte wordt belast.

6 november 2017

BioForum Vlaanderen wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Die heeft ons meegedeeld dat ze die subsidie aanzienlijk zal verminderen vanaf 2018.

26 oktober 2017

Op 23 oktober ontving professor Olivier De Schutter de James Beard Foundation Leadership Award. Die prestigieuze prijs is een eerbetoon voor mensen met bijzondere verdiensten op het vlak van duurzame voedselvoorziening. Onze landgenoot is de eerste niet-Amerikaan die de prijs ontvangt.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht