Nieuwsoverzicht

2 februari 2012

Nederland, Frankrijk en België vormen samen de top drie in antibioticagebruik bij dieren. Overmatig of onoordeelkundig gebruik blijft echter niet zonder gevolgen voor de volksgezondheid. Antibioticagebruik werkt immers resistentievorming in de hand. 

Minder resistente bacteriën in bio kipfilets

2 februari 2012

De massale sterfte van bijen is al enkele jaren een raadsel voor wetenschappers. Een nieuwe studie van een belangrijke bijenkenner stelt nu dat de oorzaak van de sterfte grotendeels terug te brengen is tot een soort pesticide van het bedrijf Bayer. Zelfs in lage concentraties is het product dodelijk voor bijen.

31 januari 2012

De organisaties achter 'No patents on seeds' lanceerden recent een open brief aan de leden van het Europees Parlement en de Europese Commissie met een duidelijke boodschap: "Geen octrooien op planten en dieren".

31 januari 2012

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse Groene pluim toegekend aan de biologische centrale Cleyland uit Melsen. Cleyland is een groothandel die al jaren producten levert aan biowinkels, bioslagerijen, land- en tuinbouwbedrijven met thuisverkoop en traiteur- en delicatessenzaken. 

30 januari 2012

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) wil een veldproef met ggo-maïs aanleggen. Tijdens de publieke raadpleging door de FOD Volksgezondheid en Leefmilieu bundelden een 15-tal ngo's hun bezwaren. Zij noemen de veldproef ongewenst omdat boer noch burger en al evenmin het milieu baat hebben bij een genetisch gemodificeerde maïs.

18 januari 2012

Je kon er al meer over lezen in Bio Actief, maar Vlaams minister-president Peeters laat vandaag in een persbericht weten een subsidie van in totaal 49.541€ toe te kennen aan zeven projecten die op korte termijn uitgewerkt kunnen worden in het kader van het strategisch plan Korte Keten. Het plan heeft de ambitie om de Korte Keten – waarbij de afstand tussen producent en consument bij verkoop van

17 januari 2012

Netelvuur, gelegen in het hartje van het Vlaamse Meetjesland, doet aan teelt én verwerkt aromatische en medicinale planten. Alles gebeurt volledig biologisch (Controle BE-BIO-02). De kruiden worden verwerkt tot essentiële oliën, hydrolaten of bloemenwaters, maceraten en drogerij. 

17 januari 2012

Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV lanceerde in Bever een startersmap ‘Hoevezuivel Verkoop en Verwerking’. Dit document moet potentiële en bestaande zuivelverwerkers op de hoogte stellen van de “ingewikkelde, diverse en strenge regelgeving” in Vlaanderen. Omdat de nood aan documentatie het grootst is in Vlaams-Brabant, wordt de map daar voorgesteld.

17 januari 2012

De raden van bestuur van de Mechelse Veilingen uit Sint-Katelijne- Waver en de pas in november uit een fusie gegroeide Veiling Coöbra met vestigingen in Zellik, Kampenhout en Sint-Katelijne-Waver hebben de voorbije week een intentieverklaring ondertekend om over te gaan tot fusie. De details moeten nog worden vastgelegd, de uitwerking zal wellicht zowat een jaar duren.

13 januari 2012
Minister-President Kris Peeters heeft eind december 10 demonstratieprojecten goedgekeurd. Deze 10 projecten handelen over duurzame bemestingstechnieken in relatie tot MAP4.

Pagina's

Abonneren op Nieuwsoverzicht