BioForum Vlaanderen kiest in nieuw vijfjarenplan voor vijf ijzersterke ambities

9 mei 2019

BioForum Vlaanderen, sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding, heeft een nieuw ambitieus vijfjarenplan. Met vijf ijzersterke ambities wil het de biosector verder versterken.

BioForum Vlaanderen ondersteunt elke dag de biologische sector. Maar soms is het verstandig om als sectororganisatie ook het grotere plaatje te bekijken en te bepalen waar we naartoe moeten. Welke ambities heeft de biosector? Waar moet de focus liggen?
In het nieuwe vijfjarenplan, dat de ambities en doelstelling tot 2024 vastlegt, worden vijf ijzersterke ambities vastgelegd. Die zijn het resultaat van een jaar hard werken.

De eerste ambitie is dat BioForum Vlaanderen ook in de toekomst het aanspreekpunt blijft voor alles over bio. Wanneer overheid, pers, wetenschap en publiek een vraagt heeft over biosector, kloppen ze daarvoor aan bij BioForum Vlaanderen.

Als tweede ambitie wil de sectororganisatie nog meer inzetten op de biocommunity. Elke ondernemer die met bio bezig is, moet zich deel voelen van een groep gelijkgezinde ondernemers.

In een derde ambitie wil BioForum Vlaanderen ervoor zorgen dat bio algemeen erkend wordt als meest duurzame landbouw- en voedingsmethode in Vlaanderen. In plaats van duurzaamheid af te meten aan één of twee parameters, vraagt BioForum Vlaanderen erkenning voor het holistisch systeem dat bio is.

De biosector groeit, en dus bestaat er bij bio-ondernemers de vrees voor uitholling van de term bio. Bio moet bio blijven. BioForum Vlaanderen ambieert dan ook een verdere toepassing en verspreiding van de waarden van bio: ecologie, zorg, gezondheid en billijkheid. Die zitten nu niet allemaal in de wetgeving verankerd.

Een vijfde en laatste ambities gaat dieper in op het principe ‘billijkheid’. De biosector wil vermijden dat bioboeren net als in de gangbare sector geen inkomen kunnen halen uit het vele werk. Tegen 2024 wil BioForum Vlaanderen er dan ook voor zorgen dat biobedrijven doorheen de keten faire handelsrelaties met elkaar opzetten.

In het vijfjarenplan, dat je hier digitaal kan downloaden, worden deze vijf ambities nog verder uitgewerkt. Eind juni krijgen alle abonnees van Bio Actief een papieren exemplaar meegestuurd.