Subsidie BioForum Vlaanderen vanaf 2018 aanzienlijk verminderd

6 november 2017

BioForum Vlaanderen wordt in belangrijke mate gesubsidieerd door het departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid. Die heeft ons meegedeeld dat ze die subsidie aanzienlijk zal verminderen vanaf 2018.

BioForum Vlaanderen blijft subsidies ontvangen voor informatie, advies, vorming en ondersteuning van de biologische bedrijven en voor ketenontwikkeling. We zullen NIET meer gesubsidieerd worden voor beleidswerk, perswerking, communicatie naar de consument, biocampagne, ondersteuning van bedrijven in hun communicatie naar de consument en voor onze overheadkosten.

2018 is een overgangsjaar. Daarin zullen we uitzonderlijk toch nog steun ontvangen om het laatste jaar van onze 3-jarige biocampagne en onze consumentencommunicatie (www.biomijnnatuur.be) te verzorgen.

De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om de middelen die BioForum Vlaanderen verliest, blijvend te investeren in de biosector in het kader van het volgend strategisch plan bio. De verdeling van de middelen is momenteel nog niet gekend.

Voor BioForum Vlaanderen is dit een zeer ernstige ingreep, die geleid heeft tot 3 onmiddellijke ontslagen, waarvan 2 met een zeer lange opzegtermijn. Er zal bespaard worden op consumentencommunicatie, campagne en overhead.

Als je als bedrijf een sterke sectororganisatie en gedegen info over bio naar de consument belangrijk vindt, dan kan je ons steunen door lid te worden of te blijven.