KVLV lanceert startersmap voor hoevezuivel

17 januari 2012

Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV lanceerde in Bever een startersmap ‘Hoevezuivel Verkoop en Verwerking’. Dit document moet potentiële en bestaande zuivelverwerkers op de hoogte stellen van de “ingewikkelde, diverse en strenge regelgeving” in Vlaanderen. Omdat de nood aan documentatie het grootst is in Vlaams-Brabant, wordt de map daar voorgesteld. Maar het document is voor iedereen online beschikbaar.

Het Steunpunt Hoeveproducten van KVLV lanceerde in Bever een startersmap ‘Hoevezuivel Verkoop en Verwerking’. Dit document moet potentiële en bestaande zuivelverwerkers op de hoogte stellen van de “ingewikkelde, diverse en strenge regelgeving” in Vlaanderen. Omdat de nood aan documentatie het grootst is in Vlaams-Brabant, wordt de map daar voorgesteld. Maar het document is voor iedereen online beschikbaar.

Vlaanderen telde in 2010 1.520 land- of tuinbouwbedrijven met thuisverkoop, waarvan er slechts 133 in Vlaams-Brabant gesitueerd zijn. En daarvan doen er nog eens slechts 33 aan zuivelverwerking. Desondanks woont één op vijf van onze adviesvragers in Vlaams-Brabant. De drempel om aan thuisverkoop of zuivelverwerking te beginnen, lijkt dus het grootst in deze provincie”, verklaart Ann Detelder, coördinator van het Steunpunt Hoeveproducten, de keuze voor de Beverse Kaasmakerij als plaats voor lancering van de startersmap.

Maar de map is voor geïnteresseerden uit alle provincies beschikbaar, via de website van het Steunpunt Hoeveproducten. Op deze manier hopen KVLV, Steunpunt Hoeveproducten en partner Cera potentiële en bestaande zuivelverwerkers in Vlaanderen te helpen bij het beantwoorden van hun vragen omtrent regelgeving. “De regels die gelden voor hoeveverkopers en thuisverwerkers zijn ingewikkeld, divers en streng. Daarom vonden we het nodig om een soort naslagwerk te maken, dat bedrijfsleiders altijd ter hand kunnen nemen wanneer iets niet duidelijk is. De map vormt een goede aanvulling op de autocontrolegids van het Voedselagentschap en onze (mondelinge) adviesverlening.”

Opdat het document altijd actueel zou blijven, werd gekozen voor een map met verschillende fiches in plaats van een gedrukte brochure. “Wanneer er iets verandert in de wetgeving, wat vaak gebeurt, volstaat het om één fiche uit de map aan te passen en de nieuwe versie online te plaatsen. Zo zullen zuivelverwerkers altijd op de hoogte van de nieuwste voorschriften.”

Eerder lanceerde het Steunpunt Hoeveproducten al een startersmap ‘Thuisverkoop in de land- en tuinbouw’. In de toekomst hoopt de organisatie nog edities rond fruit- en groenteverkoop en vleesverwerking (hoeveslagerij) voor te stellen.

Meer info

Meer nieuws