Internationale biobeweging vraagt dat nieuwe gentechnieken als ggo’s gereguleerd worden

15 januari 2018

Nieuwe gentechnieken als CRISPR zouden onder de ggo-wetgeving moeten vallen en dus sterk gereguleerd moeten worden. Dat is het officiële standpunt van de internationale biobeweging. Op 18 januari doet het Europese gerechtshof hierover een voorlopige uitspraak.

Op 12 november 2017 organiseerde de internationale koepelorganisatie voor de biosector IFOAM een wereldcongres in New Delhi. Daar werd opnieuw vastgelegd dat ggo’s, inclusief de nieuwe genetische technieken, geen plaats hebben in biologische landbouw- en voedselsystemen.

De biosector wil consumenten ggo-vrije producten kunnen blijven aanbieden en dringt er bij beleidsmakers op aan om het gebruik van ggo’s via nieuwe technieken als CRISPR/Cas9 te reguleren voor ze in het milieu en de voedselketen worden losgelaten.

Markus Arbenz, directeur IFOAM: “de positie van de biosector, die gebaseerd is op de vier principes van biologische landbouw, is duidelijk: nieuwe gentechnieken leiden tot de ontwikkeling van ggo’s en zijn daarom niet wenselijk in de biologische productie. Maar momenteel is er in verschillende delen van de wereld geen wetgeving voorzien, wat er concreet op neerkomt dat genetisch gemanipuleerde planten en dieren in het milieu kunnen terechtkomen zonder risico-analyse en zonder informatie voor telers, boeren en consumenten. De biologische beweging vraagt aan overheden om transparantie en traceerbaarheid te verzekeren en mensen de vrijheid te geven om deze ongeteste gentechnieken niet te gebruiken.”

De Europese tak van IFOAM nam in december 2015 al dezelfde houding aan in dit dossier en is blij dat het nu het wereldwijde standpunt van de biobeweging wordt. Op 18 januari zal het Europese gerechtshof een voorlopige uitspraak doen over de vraag of sommige van deze technieken onder de Europese wetgeving voor ggo’s vallen. De definitieve uitspraak wordt half 2018 verwacht.

De nieuwe technieken grijpen rechtstreeks in op het DNA van plant en – steeds vaker – dier. In tegenstelling tot klassieke ggo’s gaat het niet om het inbrengen van genen uit andere organismen.