Greenpeace pleit in nieuw rapport voor afbouw veestapel en keuze voor bio

6 februari 2019

Een veel kleinere veestapel in 2050 zou goed nieuws zijn voor klimaat en milieu, en volstaat om in onze voedingsnoden te voorzien. Dat blijkt uit een studie van UCL op vraag van Greenpeace.

De biosector pleit al jaren voor minder, maar beter vlees uit kleinschalige, ecologisch verantwoorde veehouderijen en voelt zich gesterkt door deze studie.

De studie uitgevoerd door UCL toont volgens Greenpeace aan dat het perfect mogelijk is om op een duurzame manier minder vlees te produceren en toch te voorzien in de voedingsbehoeften van de Belgische bevolking. De organisatie pleit daarom voor een omslag naar een ander landbouwmodel, in overleg met de autoriteiten en stakeholders in zowel de landbouwsector als op vlak van klimaat, milieu en gezondheid.

De onderzoekers ontwikkelden op vraag van de milieuorganisatie drie verschillende toekomstscenario’s voor 2050: één scenario waarbij de trends van de laatste tien jaar worden doorgezet en twee overgangsscenario’s (zie grafiek). In het meest ambitieuze scenario wordt de veestapel afgestemd op 100% biologische landbouw die zelfvoorzienend is qua veevoeder. Dat levert een daling op van de Belgische vleesproductie met 83 procent. De broeikasgasuitstoot neemt in dat geval af met 58 procent, en de impact op de biodiversiteit met 76 procent. Met dit scenario wordt elke dag per persoon een rantsoen van 27 gram dierlijke eiwitten geproduceerd, aangevuld met ongeveer dezelfde hoeveelheid plantaardige eiwitten.

Voordelen te over, aldus de onderzoekers, want België zou er op die manier in slagen om op vlak van veevoeder 100 procent zelfvoorzienend te zijn. Er komt zo 341.638 hectare grond vrij voor de teelt van voedselgewassen. Bovendien zal, omdat het om een volledige bioproductie gaat, ook het dierenwelzijn er wel bij varen.

Kurt Sannen, voorzitter van BioForum: "De klimaatdoelen en doelen inzake milieu, natuur en dierenwelzijn realiseren kan alleen met de afbouw van de veestapel. Dit kan alleen met een transitie naar een ander voedsel- en landbouwsysteem waarin we ook heel wat minder vlees gaan eten."

Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, de Steenovens