Inagro brengt praktijkgids spelt uit

18 mei 2015

In opdracht van het project ‘Bio zoekt Boer – Bio zoekt Keten’ ontwikkelde Inagro een praktijkgids spelt. Die moet geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen helpen bij het wegwerken van logistieke knelpunten.

Spelt geraakte als ‘oergraan’ in de verdrukking in de tweede helft van de vorige eeuw. Reden: met tarwe en triticale waren hogere saldi mogelijk. Biologische veetelers houden eraan om nog een beperkt areaal spelt te telen om voedertechnische redenen.

Toch is het gebruik van spelt sinds 2010 opnieuw sterk toegenomen in de voedingsindustrie. Omdat internationaal de vraag groter dan het aanbod, trekt de prijs erg aan. De voorbije jaren zag je prijzen van 600 à 800 euro en meer per ton ongepelde spelt. Hoewel de Vlaamse voedingsindustrie doorgaans bediend wordt door de internationale graanhandel, is er een stijgende vraag naar lokaal geteelde granen.

De praktijkgids biologische spelt wil geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen handvaten aanreiken om de logistieke knelpunten weg te werken. Vanuit de werking van Bio zoekt Keten en Bio zoekt Boer zal dan verder gebouwd worden om deze keten effectief te ontwikkelen of te begeleiden. Inagro wil zich verder engageren als partner in dit traject.

Nieuwsfoto: Inagro