Nieuw project rond ongewenste inputs in bio gestart

31 mei 2018

Begin deze week werd in Leuven RELACS gelanceerd, een nieuw Horizon2020-project dat wil onderzoeken hoe bepaalde inputs die nu nog toegelaten zijn in bio beperkt of vermeden kunnen worden.

Biologische boeren leggen de lat nu al hoog wat voedselproductie en milieubescherming betreft, maar er is nog altijd verbetering mogelijk. Zo zijn er nog steeds producten toegelaten in bio die misschien niet helemaal stroken met de biologische principes. Biolandbouw kiest voor een systeemaanpak. Ze wil dus ecologische processen op een efficiënte manieren beheren, en tegelijkertijd minder afhankelijk zijn van externe inputs. De biologische landbouwsector moet zich dan ook blijven verbeteren om te kunnen voldoen aan zijn ambitieuze doelstellingen.

Het RELACS-project wil daarbij helpen. Het gaat op zoek naar kostefficiëntie en milieuvriendelijke tools en technieken om bepaalde inputs te weren. Specifiek werkt RELACS rond drie thema's: 

  • Het gebruik van koper en minerale oliën als gewasbescherming
  • Het vinden van duurzame bronnen om gewassen te voeden
  • Oplossingen om de gezondheid en het welzijn van vee nog meer te garanderen

BioForum Vlaanderen is een van de partners van dit project en zal zich vooral engageren voor het koperdossier. 

Bron: IFOAM EU
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren