Europees landbouwbeleid moet duidelijk kiezen voor duurzaamheid op lange termijn

4 december 2017

Vorige week liet de Europese Commissie in haar kaarten kijken over de toekomst van het GLB na 2020. IFOAM EU, de Europese koepel van de biolandbouw, vindt dat er te weinig wordt ingezet op echte duurzaamheid. Hieronder hun reactie.

De op til zijnde hervorming van het Europees landbouwbeleid (GLB) is dé kans om een volledige transitie naar een duurzame landbouw in Europa te stimuleren. Hoewel het voorstel van landbouwcommissaris Phil Hogan een paar mogelijkheden biedt, ontbreekt er toch een duidelijke en algemene aanpak om te kiezen voor duurzame groeimodellen.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN te halen (zowel in de hele EU als in de lidstaten) zou bijvoorbeeld een focus op duurzame landbouwsystemen als biologische landbouw kunnen helpen. Daar wordt nog steeds geen voorrang aan gegeven.

Christopher Stopes, voorzitter van IFOAM EU: “Het GLB omvat momenteel bijna 40 procent van het totale Europese budget. De Europese Commissie wil zelf dat Europees geld na 2020 meer resultaatsgericht wordt ingezit. Het is dus niet langer gerechtvaardigd om geld uit te geven aan inkomenssteun met een beperkte impact."

Stopes: "Wil de EU het vertrouwen van de Europese burger krijgen, dan is er een gemeenschappelijke Europese aanpak nodig. Het landbouwbudget moet vooral gaan naar boeren die de maatschappelijke belangen dienen met een holistisch ecologisch landbouwsysteem.”

Het huidige GLB legt voorwaarden op aan de inkomenssteun uit de eerste pijler, die 100% gefinancierd wordt door Europa. Maar het gaat slechts om basismaatregelen op vlak van duurzaamheid. Boeren die verder willen gaan, moeten zich nu altijd richten op een ambitieuzere vrijwillige regeling uit de tweede pijler, die wordt gecofinancierd door Europa en de lidstaat.

Als de Europese Commissie vasthoudt aan die structuur, dan is een volgende hervorming wellicht een maat voor niets. Het geeft dan immers niet de nodige impulsen om onze landbouw verder te verduurzamen.

Jan Plagge, vicepresident IFOAM EU: “De meeste boeren zitten gevangen in een geglobaliseerde markt, die bepaald wordt door grote industriële spelers. Ze worden niet gestimuleerd om hun bedrijven in een duurzamere richting te sturen. De GLB-hervorming moet wel dat signaal geven: duurzaamheid moet de kern vormen van de Europese agrovoedingssector. Daarvoor zijn er wetsvoorstellen nodig die inkomenssteun en het realiseren van publieke diensten met elkaar verbinden. Dat beleid moet belonend en stimulerend werken en 100 procent gefinancieerd worden door Europa.”