Vlaming koopt 11 procent meer bioproducten

4 april 2018

Volgens de nieuwe GFK-cijfers gaf de Belg gaf het afgelopen jaar 6 procent meer uit aan bioproducten. Voor Vlaanderen is dat zelfs een stijging van 11 procent. Het marktaandeel voor verse bioproducten steeg tot 3,2 procent.

Meer mensen kopen meer biologische producten en we geven er met z'n allen ook meer geld aan uit. De fikse groei in consumptie is onder meer te danken aan de ruime beschikbaarheid van bio in alle verkoopkanalen: in de gespecialiseerde biowinkels, via rechtstreekse verkoop op de bioboerderij, in de (bio)supermarkt... Niet voor niets koopt 90% van de Belgen minstens één keer per jaar een bioproduct. Ook het aandeel van de mensen die minstens wekelijks bio kopen nam toe in 2017. 

De groeicijfers blijken spectaculair. Tussen 2008 en 2017 verdubbelden de biobestedingen voor verse voeding en dranken ruimschoots in België! In 2017 zien we voor Vlaanderen een stijging van 11% en voor Wallonië 8% tegenover 2016. Het Brussels gewest zakte in 2017 met 7%. Dat is opvallend aangezien het Brussels gewest een verdrievoudiging van de biobestedingen realiseerde tussen 2008 en 2017. 

Dat zijn de conclusies uit een enquête door GfK in opdracht van VLAM waarbij de aankopen van 5.000 Belgische gezinnen werden opgevolgd.

bestedingen_bioconsumptie.png#asset:87035:centeredColumnHeaderImage

TOPPERS: GROENTE, FRUIT EN AARDAPPEL
Het marktaandeel van verse bioproducten groeit gestaag van 3 naar 3,2 procent. Het marktaandeel van bio verschilt wel sterk van product tot product. Biologische vleesvervangers hebben in vergelijking met gangbare voeding met 26 procent het grootste marktaandeel. Ook eieren scoren hoog (14,5%). 

Van alle bestedingen aan bio gaat 40 procent naar groenten, fruit en aardappelen. Zuivel maakt 20 procent van alle biobestedingen uit en graanproducten 12 procent. In verhouding nemen de biobestedingen voor dierlijke producten vlees, vis en eieren iets minder dan een kwart van de biobestedingen in. Er is een lichte daling gemeten voor deze categorie. Dit kan te maken hebben met het prijsverschil tussen bio en gangbaar dat relatief groot is voor vlees en vis. Het kan ook deels te verklaren zijn doordat de bioconsument bewust omspringt met de consumptie van dierlijke producten, en voor deze producten meer kiest voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

bioconsumptie_marktaandeel.png#asset:87036:centeredColumnHeaderImage

IEDEREEN KOOPT BIO
Bio behoort tot ons normale voedingspatroon. 9 op 10 Belgen kopen jaarlijks minstens eenmaal een vers bioproduct. De biobestedingen worden voor 60% gerealiseerd door de gezinnen die minstens wekelijks bio kopen. Het aandeel van deze frequente biokopers neemt toe. 

De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bio-aandeel van zo’n 4,5%. In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van de biobestedingen. De welgestelde gezinnen vormen ook in de totale bestedingen van voeding de belangrijkste groep kopers! 

Hard discounters Aldi en Lidl bouwen hun biogamma uit, wat kroostrijke gezinnen met een beperkt inkomen meer bio doet kopen. Deze bevolkingsgroep had het laagste bio-aandeel, namelijk 1,4%, maar ziet zijn bio-aandeel nu wel verdrievoudigd sinds 2008. 

bioconsumptie_kopers.png#asset:87037:centeredColumnHeaderImage

Bron: GfK