Europees Milieurapport pleit voor biolandbouw

3 maart 2015

Vandaag publiceert het Europees Milieuagentschap zijn vijfjaarlijkse rapport. Op het vlak van biodiversiteit is agro-ecologische landbouw volgens hen de te volgen weg. Dat zegt trouwens ook het Vlaams Natuurrapport dat gisteren verscheen.

Elke vijf jaar publiceert het Europees Milieuagentschap het Europees Milieurapport. Daarin vatten ze de huidige toestand van het Europese milieubeleid samen. In de Morgen van 3 maart 2015 lezen we dat onder meer het verlies aan biodiversiteit het agentschap zorgen baart. Onderzoeker Frank Wugt Larsen aan de krant:"6o tot 77 procent van de dier- en planten-, en habitatsoorten verkeren in slechte staat. Te weinig biolandbouw en te veel lintbebouwing zijn daarvan belangrijke oorzaken." Volgens hem slaagt de EU er niet in haar natuurlijk kapitaal veilig te stellen. "Met biolandbouw is het nochtans mogelijk een sterk ecosysteem en een productieve landbouw te garanderen," aldus Larsen. EEA-directeur Hans Bruyninckx vat het zo samen: "Met wat groene toetsen hier en daar in het beleid halen we het niet meer."

"Met wat groene toetsen hier en daar in het beleid halen we het niet meer."

NATUURRAPPORT
Gisteren verscheen ook het Natuurrapport van het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Zij onderzochten de toestand van 16 ecosysteemdiensten. Dat zijn de voordelen die de maatschappij van de natuur ontvangt, waaronder voedselproductie of klimaatregulatie. 

Uit het rapport blijkt dat de moderne voedselproductie in Vlaanderen negatieve effecten heeft op het aanbod van verschillende andere ecosysteemdiensten. De klimaatregulatie wordt bemoeilijkt door een teveel aan broeikasgassen, drooggelegde gronden brengen waterproductie in het gedrang, de waterkwaliteit neemt af door afvloeiende nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien veroorzaakt een (al te) intensief grondgebruik in veel gevallen net een verlies aan voedselproductie op lange termijn, bijvoorbeeld door een verminderde bodemvruchtbaarheid.

Er wordt gekozen voor meer technische oplossingen (bv. serres en hydrocultuur), maar het Natuurrapport stelt onomwonden dat de samenleving eerder gebaat zou zijn met meer agro-ecologische landbouw. De opbrengst per hectare ligt daarbij weliswaar (meestal) lager, maar agro-ecologisch beheerde akkers bieden veel meer andere ecosysteemdiensten. Vandaag wordt deze meer natuurlijke methode van voedselproductie slechts toegepast op één procent van de oppervlakte voor voedselproductie in Vlaanderen.

Maarten Stevens, coördinator van het Natuurrapport: "Door maatschappelijke uitdagingen door een ecosysteemdienstenbril te bekijken, merk je hoe natuur en economie niet elkaars tegenpolen moeten zijn, maar net elkaar kunnen versterken. Net omdat hun waarde voor samenleving en economie nog vrijwel onbekend is, wordt een groot aantal ecosysteemdiensten onvoldoende in rekening gebracht bij beslissingen van overheden, bedrijven en particulieren." 

Bron: Vilt, De Morgen 
Nieuwsfoto:  KVL/Creative Nature, Puur Natuur Melsele