Europese landbouwgronden in slechte toestand

6 juni 2017

De Europese landbouwgronden staan onder druk door water- en winderosie, een gebrek aan organische stof en bodemverdichting Een nieuw rapport stelt dat de bodem een speerpunt moet worden in het komende Gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Op vraag van de landbouwcommissie van de EU deden wetenschappers van Wagening Universiteit en de universiteiten van Aarhus en Cordoba onderzoek naar de kwaliteit van de landbouwgrond in Europa. 

Het rapport stelt dat circa 45% van de Europese landbouwbodems te weinig organische stof bevat, zodat ze onvoldoende vruchtbaar zijn en onvoldoende watervasthoudende en -doorlatende eigenschappen hebben. Een derde van de bodems is verdicht, door het gebruik van te zware landbouwmachines. Daarnaast is op 3 miljoen plekken bodemvervuiling geconstateerd. Tot slot wordt 20 procent van de landbouwgrond in Europa bedreigd door water- en winderosie. 

Dat zijn flink wat problemen waar onvoldoende aan wordt gedaan binnen de EU. Ook zou het gevoel van urgentie ontbreken. Het rapport concludeert dat de situatie voldoende ernstig is om er iets aan te doen. De beleidsvoorstellen blijven echter beperkt tot reeds genomen beleidsbesluiten en het maken van een speerpunt bodem in het komende Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU.

Het rapport 'Preserving agricultural soils in EU' vind je hier. 

Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, De Zonnekouter