Colruyt Group investeert in biologisch landbouwbedrijf

21 augustus 2018

Colruyt Group heeft voor het eerst een landbouwbedrijf gekocht met 25 hectare landbouwgrond. Het gaat om het biologisch groentebedrijf Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem. Ze zoeken een gepassioneerde bioboer om de grond te beheren.

Het Zilverleen in Alveringem wordt vandaag uitgebaat door Marleen Masson en Jean-Pierre Mouton. Zij telen er biologische groenten zoals courgetten, broccoli, Chinese kool, enzovoort. Zowat 70 procent van hun productie wordt vandaag verkocht aan Colruyt en Bio-Planet. Toen de aankoper van Colruyt van het koppel hoorde dat ze op zoek waren naar een overnemer, zette dat een proces in gang dat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Colruyt Group het bedrijf en de 25 hectare aanpalende gronden heeft aangekocht. “Voor ons was het belangrijk dat de uitbating van onze biogronden kan verdergezet worden. En dat kan door de duurzame visie die Colruyt Group heeft op landbouw”, zegt het echtpaar Mouton-Masson.

Colruyt Group heeft met deze investering naar eigen zeggen twee doelstellingen voor ogen. “Eerst en vooral willen we garanderen dat de gronden verder biologisch worden uitgebaat. We hebben het vandaag al moeilijk om met Belgische producten ons biologisch groenteaanbod volledig in te vullen. Terwijl dat lokale aanbod voor ons als lokale speler heel belangrijk is. Door zelf te investeren kunnen we het lokale bio-aanbod mee helpen verankeren”, vertelt Goethaert die naast verantwoordelijke voor de landbouwstrategie ook algemeen directeur Fine Food bij Colruyt Group is. Daarnaast past de aankoop van het landbouwbedrijf ook in de ambitie van Colruyt Group om nieuwe samenwerkingsmodellen en partnerschappen in de landbouw en de agrovoedingssector op te zetten.

Hierin is de supermarktgroep niet aan zijn proefstuk toe. Zo werden in het verleden al partnerschappen afgesloten om nieuwe appelrassen te ontwikkelen en momenteel loopt er een aardappelproject waarbij negen telers aardappelen aanplanten die in 78 Colruyt-winkels worden aangeboden onder het huismerk. Begin juli werd nog bekendgemaakt dat de supermarktketen de handen in elkaar heeft geslagen met een varkenshouder en een vleesverwerker om een 100 procent biologische Belgische varkensvleesketen te ontwikkelen. Eerder werd ook al samengewerkt met het sociale tuinbouwbedrijf De Lochting om de omschakeling van een areaal van 20 hectare naar biologische landbouw te helpen realiseren.

“Dat we nu zelf investeren in een landbouwbedrijf is de meest rechtstreekse vorm van samenwerking die we tot nog toe zijn aangegaan”, aldus Goethaert. Hij wijst er wel meteen op dat het geenszins de bedoeling is om het biologische landbouwbedrijf zelf te gaan uitbaten. “Wij zijn op zoek naar een exploitant, iemand die zin heeft om een bestaand rendabel bedrijf over te nemen”, klinkt het. Bij voorkeur is het iemand die de principes en vooral de realiteit van biologische landbouw kent en die in staat is om een relatief groot biologisch landbouwbedrijf te managen.

De uiteindelijke vorm waarin de samenwerking zal gegoten worden, is volgens Colruyt Group afhankelijk van de kandidaten die zich aanbieden. “Maar we zijn zeker niet van plan om een uitbater in loondienst te nemen. Het zal om een zelfstandige uitbating gaan waarbij het ondernemerschap van de landbouwer alle kansen krijgt en dat op basis van transparante samenwerkingsafspraken. We verwachten wel dat de uitbater zich herkent in de missie en waarden van Colruyt Group”, licht Stefan Goethaert toe. Als grote voordelen voor de landbouwer ziet hij een gegarandeerde afzet en het feit dat er niet in activa moet geïnvesteerd worden. Colruyt Group zelf garandeert zich via deze samenwerking van haar reeds bestaande bio-aanbod en het laat toe om gemakkelijk in te spelen op bepaalde noden die ontstaan. “Een win-win voor beide partijen dus”, klinkt het.

Of met deze primeur een trend is gezet waarbij supermarktketens zelf gaan investeren in land- en tuinbouwbedrijven, zal nog moeten blijken. “We zullen eerst zien waar deze samenwerking ons brengt. Voor ons wordt Het Zilverleen een lerend partnerschap in de praktijk. De tijd zal uitwijzen welke toekomst er voor deze vorm van samenwerking is weggelegd”, stelt Goethaert. Hij wijst erop dat Colruyt Group blijft openstaan voor nieuwe samenwerkingsvormen in de keten. “Met meerdere schakels indien nodig, meer direct met producenten als het kan. Alle ideeën waarbij we op een andere, meer duurzame, manier kunnen samenwerken met producenten krijgen onze aandacht”.

Interesse om uitbater te worden van Het Zilverleen? Contacteer Colruyt Group via info.zilverleen@colruytgroup.com.

Bron: Vilt.be

Nieuwsfoto: Vilt