Sterke groei van biosector in Wallonië en in Zwitserland

3 juni 2019

De biologische landbouw en voeding heeft de wind in de zeilen. Ook in Wallonië en in Zwitserland werden onlangs sterke groeicijfers voor 2018 gepubliceerd.

WALLONIË
De Waalse biologische landbouw en voeding groeiden weer sterk in 2018. Dat blijkt uit het jaarrapport van Biowallonie. 14% van de landbouwbedrijven en 11% van het areaal zijn nu bio. Ook de consumptie groeide er fenomenaal met zo'n 40%. Vooral de pluimvee- en varkenssectoren groeien sterk, net als de akkerbouw en groenteteelt.

Einde 2018 stonden 1.742 Waalse landbouwbedrijven onder controle voor de biologische productie. Dit is 14% van alle bedrijven. In 2018 schakelden 117 bedrijven om naar naar de biologische productie, een groei met 7% in vergelijking met het jaar voordien. 11% van het Waalse landbouwareaal wordt nu biologisch bewerkt. Het gaat om 81.087 ha, een toename met 5.015 ha in vergelijking met 2017. Het grootste deel (77%) van het bio-areaal betreft grasland, terwijl op 20% akkerbouwgewassen geteeld worden. Het areaal biologische groenten groeide sterk (+50%) tot 1.794 ha. Wellicht is een belangrijk deel van deze groenteteelt bestemd voor de industrie.

Bron: Dpt. Landbouw & Visserij, BioWallonie

Na een terugval tussen 2010 en 2015 neemt de productie van biologische varkens sinds 2016 opnieuw jaarlijks toe. Het aantal biovleeskippen nam ook sterk toe (+ 24%) tot 3,1 miljoen dieren, terwijl het aantal leghennen in 2018 met 35% steeg, tot 406.00 dieren. Het is duidelijk dat deze productieverhoging ingegeven is door een goede marktvraag in het verleden. Toch lijkt het er op dat nu een marktevenwicht bereikt is en dat een matiging in verdere groei aangewezen is.
Het aantal biorunderen nam lichtjes (- 2%) af in 2018. Dit is vooral een gevolg van de verzadiging van de markt voor biologisch rundsvlees. Het aantal melkkoeien nam wel licht toe (+ 7%).

Opvallend is de sterke groei met 40%, van de consumptie van bioproducten in Wallonië. Wellicht kan dit deels verklaard worden door een sterke dynamiek van nieuwe biowinkels in Wallonië. De voorbije jaren zagen verschillende nieuwe winkelformules het levenslicht. Ook bestaande gespecialiseerde winkelketens breidden het aantal vestigingen verder uit.

ZWITSERLAND
Ook in Zwitserland zien we positieve cijfers in bio. De omzet voor biologische levensmiddelen in Zwitserland groeide in 2018 met 13,3% tot een recordhoogte van 3,06 mijard Zwitserse Frank (2,7 mia euro). Het marktaandeel bedraagt er nu 9,9%.

Verse voedingsproducten zijn het belangrijkste segment in de Zwitserse biomarkt. Maar ook de verwerkte voedingsmiddelen vertonen reeds 6 opeenvolgende jaren een bovengemiddelde groei.

Eieren waren ook in 2018 het bioproduct met het hoogste marktaandeel in Zwitserland. Bijna 28% van de omzet in eieren werd door biologische eieren gerealiseerd. Dit is een toename met meer dan 9 %. Vers brood haalde een omzet van 25% (+ 16 %) en groenten/sla/aardappelen haalde een toename van 22% (+ 10 %). De consumptie per capita bereikte eveneens een record van 360 CHF (320 euro).

Marktleiders in Zwitserland zijn Coop en Migros. Samen bereikten zij in 2018 een marktaandeel van 75%. Migros haalde een omzet van 990 mio CHF (885 mio euro) (+11% tov 2017), terwijl Coop een bio-omzet haalde van 1.394 mio. CHF (1.245 mio. CHF) (+16% tov 2017). Ook nieuwe distributeurs, zoals bv. online-verkoop, zorgden mee voor de sterke groei van de Zwitserse bio-markt.

Ook de bioproductie in Zwitserland neemt verder toe. Einde 2018 werkten 6.719 landbouwbedrijven volgens de richtlijnen van Bio Suisse. Dat waren er 296 meer dan in 2017. Begin 2019 meldden zich nog eens 370 landbouwbedrijven aan. Ongeveer 15,4% van het Zwitserse landbouwareaal wordt nu biologisch bewerkt.

Bron: Bio zoekt Keten
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, Bio bij Bernd