Britse biomarkt terug op niveau van 2008

20 februari 2018

In 2017 groeide de Britse biomarkt met 6% tot een recordhoogte van 2,2 miljard pond (2,5 miljard euro). Het marktaandeel voor bioproducten bedraagt nu 1,5%. De groei van de biomarkt is vooral toe te schrijven aan onafhankelijke verkooppunten en thuisbezorgingsdiensten.

Tot 2008 was het Verenigd Koninkrijk de tweede belangrijkste Europese afzetmarkt voor biologische producten, maar de economische crisis drukte op de omzet, opvallend meer dan in andere Europese landen. Met 1,95 miljard euro in 2012 zakte de bio-omzet met 23% in vergelijking met 2008. Vanaf 2012 gaat de bio-omzet opnieuw in stijgende lijn, maar het duurde tot 2017 voor de markt weer tot het niveau van 2008 kwam.

De verkoop van biologische producten in supermarkten is met 4,2 procent gestegen tot £1,5 miljard (1,7 miljard euro), terwijl de verkoop in onafhankelijke verkooppunten als gezondheidswinkels, boerenmarkten en winkels als Whole Food Markets en Planet Organic met maar liefst 9,7 procent is toegenomen, tot £359 miljoen (407 miljoen euro). Thuisbezorgingsdiensten, waaronder maaltijdboxen, zagen een stijging van 9,5%, tot £286 miljoen (324 miljoen euro). Dit is 13% van de totale biomarkt.

Consumenten kopen ook steeds meer biologische producten in non-food categorieën, zoals verzorgingsproducten, waar een stijging van 24 procent te zien is. In de categorie textiel steeg de verkoop met maar liefst 25 procent.

Vooral biologische zuivel was een sterkhouder in 2017, verantwoordelijk voor 29% van de totale omzet aan biologische voeding. De verkoop van biologische zuivel groeide met 3% in 2017.

Biologische producten in de cateringsector namen in 2017 toe met 10,2% tot een omzet van 84,4 miljoen £.

In tegenstelling tot de heropflakkering van de verkoop van biologische voeding, neemt de productie in het Verenigd Koninkrijk verder af. Het Britse bio-landbouwareaal is in 2016 verder afgenomen tot 508.000 ha (-2,5% t.o.v. 2015; -32% t.o.v. 2008). Dit is 2,9% van het totale Britse landbouwareaal. Ook het aantal biologische landbouwbedrijven neemt steeds verder af tot 6.363 in 2016 (-35% t.o.v. 2007). De productie van schapen nam met 0,5% af, terwijl de productie van runderen, varkens en pluimvee toenamen met respectievelijk 1,7%, 5% en 10,2%. Het aantal handels- en voedingsbedrijven nam in 2016 wel toe voor het 3e opeenvolgende jaar.

In 2016 werd een nieuwe en meer gunstige subsidieregeling voor biologische landbouw van kracht. Dit lijkt voorlopig echter niet te resulteren in een hernieuwde interesse voor inlandse biologische productie. Het is dan ook de verwachting dat er in de toekomst steeds meer biologische voeding geïmporteerd zal moeten worden.