Biologische landbouw in de lift

22 juli 2019

In 2018 heeft de biologische landbouw verder opgang gemaakt in België. Dat blijkt uit cijfers die de Belgische statistiekdienst Statbel publiceerde in hun nieuwe brochure ‘Kerncijfers landbouw’.

Op tien jaar tijd is het aantal landbouwbedrijven en de oppervlakte voor biologische productie op nationaal niveau met een factor tweeënhalf toegenomen. “Zowel in het noorden als in het zuiden van het land is er sprake van een voortdurende groei”, klinkt het.

De biologische productie situeert zich vooral in Wallonië: 77 procent van de landbouwbedrijven en meer dan 90 procent van de oppervlakte voor biologische landbouw bevinden zich onder de taalgrens. Wat het aantal dieren in de biologische sector betreft: hun aantal is in tien jaar tijd verdrievoudigd en is in 2018 boven de drempel van 3,8 miljoen dieren uitgekomen. Dat is een stijging van 21,9 procent ten opzichte van 2017.

“Die stijging is vooral te verklaren door de toename van de Waalse varkensstapel (+28,7%) en de groei van de pluimveesector in heel België (+24,1% in Wallonië en +16,2% in Vlaanderen)”, laat Statbel weten. Het aantal biologische runderen is in 2018 licht gedaald, voor het eerst in vele jaren. De daling wordt toegeschreven aan de lichte daling van de vleesveestapel in beide gewesten. De melkveestapel daarentegen blijft groeien (+6,6% in Vlaanderen en +7,1% in Wallonië ten opzichte van 2017).

Meer weten? Je vindt de brochure ‘Kerncijfers Landbouw’ hier.

Bron: Vilt.be

Nieuwsfoto: sophie Nuytten