Biologische landbouw belangrijk voor voedselvoorziening

25 februari 2016

Onderzoekers van de Washington State University stellen in een nieuwe metastudie dat er genoeg bewijs bestaat dat biologische landbouw een belangrijke rol heeft in het voeden van de wereld op een duurzame manier.

De metastudie "Organic Agriculture in the 21st Century" onderzocht veertig jaar van vergelijkend onderzoek tussen biologische en gangbare landbouw.  Onderzoekers Reganold en Wachter keken in honderden studies wat de resultaten waren op het vlak van productiviteit, economie, milieu en maatschappelijke duurzaamheid (zie grafiek onderaan). Hun conclusie: biologische landbouw speelt een belangrijke rol willen we de wereld in de toekomst voeden. 

Biologische landbouw zou volgens critici inefficiënt zijn omdat er meer grond nodig is om even hoge opbrengsten te halen. Dat blijkt uit de studies niet altijd het geval. In heel droge omstandigheden, en met de klimaatverandering zal dat steeds vaker voorkomen, kan biologische landbouw zorgen voor grotere oogsten. Dat komt omdat biologische bodems beter in staat zijn om water vast te houden. 

MILIEUWINSTEN
Op economisch vlak blijken die eventuele lagere opbrengsten niet zo'n probleem. Consumenten zijn bereid om meer te betalen voor bio, zodat boeren er ook meer aan kunnen verdienen. Die hogere prijzen zijn volgens studies te verantwoorden, omdat een biologische boer bijdraagt tot een leefbaar milieu en de maatschappij zo een heleboel kosten bespaart. 

Ook die milieuwinsten zijn voor de onderzoekers bewezen. Uit al die studies blijkt dat biologische landbouwbedrijven meer koolstof opslaan in de bodem, dat de bodemkwaliteit er beter is en dat ze veel minder te maken krijgen met erosie. Daarnaast beperken ze de bodem- en waterverontreiniging en halen ze de uitstoot van broeikasgassen naar beneden. Ook het energieverbruik is lager, omdat kunstmeststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen niet toegelaten zijn. Die vragen immers veel energie om geproduceerd te worden. Biolandbouw zorgt tot slot ook voor een grotere biodiversiteit van fauna en flora en een grotere genetische diversiteit van gewassen. 

DE WERELD VOEDEN
Wat de wereld voeden betreft, moet je volgens Reganold ook kijken naar de voedselverspilling en de distributie van voedsel. "Om dit moment produceren we op meer dan genoeg voedsel voor 7 miljard mensen, maar 30 tot 40 procent daarvan wordt verspild. Genoeg voedsel produceren is dus geen afdoend antwoord op deze problematiek."

In hun conclusie zeggen Reganold en Wachter dat biolandbouw ook niet op zijn eentje de wereld kan voeden. Wat er volgens hen nodig is, is een mix van systemen. Biologische landbouw moet volgens hen gecombineerd worden met andere innovatieve landbouwsystemen zoal agroforestry, geïntegreerde landbouw, gemengde bedrijven enzovoort.

Studie: Organic Agriculture in the 21st Century, John P. Reganold & Jonathan M. Wachter

Bron: phys.org
Nieuwsfoto: Sophie Nuytten