Biosector groeit wereldwijd

22 februari 2016

De biosector blijft wereldwijd verder groeien. Niet alleen stijgt de consumentenvraag verder, ook telen steeds meer landbouwers biologisch en bewerken ze alsmaar meer biologische grond. Dat staat te lezen in het jaarlijkse biorapport van FiBL en IFOAM.

De globale wereldmarkt voor biologische voeding wordt in 2014 op 60 miljard euro geschat. Dat is 11% meer dan het jaar voordien. Deze omzet wordt voor meer dan 90% gerealiseerd in Noord-Amerika en Europa, terwijl deze regio’s slechts instaan voor één derde van het wereldwijde biologische landbouwareaal.Een groot deel van de productie in andere regio’s, met name in Azië, Latijns Amerika en Afrika is bestemd voor export.

De VS is de grootste markt voor biologische landbouwproducten met 27,1 miljard euro omzet in 2014, gevolgd door Duitsland (7,9 miljard euro), Frankrijk (4,8 miljard euro) en China (3,7 miljard euro). In 2014 groeide de Zweedse biologische markt met 40%. De grootste consumptie per inwoner was in Zwitserland (221 euro), Luxemburg (164 euro) en Denemarken (162 euro).

GROEIEND AREAAL 
Het biologische landbouwareaal groeide in 2014 wereldwijd verder tot 43,7 miljoen hectare. Daarmee overschrijdt bio voor het eerst de kaap van 1% van het totale landbouwareaal. In vergelijking met de toename van de vraag naar biologische voedingsmiddelen (11% groei in vergelijking met een jaar eerder) is de toename van het biologische landbouwareaal (1,4%), en dus ook van de productie, beperkt. Dit resulteert dan ook in een eerder vraaggestuurde marktsituatie.

Meer informatie over de biologische markt en productie vind je in “The world of organic agriculture – statistics & emerging trends 2016”, een publicatie van FiBL en IFOAM.

Bron: FiBL, IFOAM
Nieuwsfoto: KVL/Creative NAture, Le Monde de Mille Couleurs