Biologische landbouw net zo productief als gangbare landbouw

5 februari 2018

Een langjarige studie uit Nederland toont aan dat biologische landbouw net zo productief kan zijn als de gangbare landbouw. Bovendien leidt de biolandbouw op termijn tot een stabielere en efficiëntere productie.

Het onderzoek gebeurde op zandgrond in de Nederlandse proefboerderij Vredepeel. Ze werd vorige week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Agriculture, Ecosystems and Environment. 

De onderzoekers teelden op één perceel volgens de principes van de biologische landbouw, op het andere perceel volgens gangbare landbouwmethodes. Hoewel de opbrengst van het biologische perceel in het begin lager lag, bleek de productiviteit na 13 jaar op beide percelen even hoog te liggen. Vermoed wordt dat er enige tijd nodig is om bodemeigenschappen aan te passen. Die langdurige aanpak onderscheidt deze studie dan ook van andere soortgelijke studies.

Bovendien leidde de biolandbouw tot een stabieler en efficiëntere productie: met 50% minder uitspoeling van nitraat, meer organische stof (door koolstofbinding en dus CO2-vermindering) en een stabieler bodemvoedselweb. Er zijn minder schommelingen in de opbrengst, omdat de bodem zelf schokken kan opvangen. Door de toediening van traagwerkende meststoffen, zijn er ook minder pieken en dalen in de nutriëntgehaltes in de bodem. 

Een van de meest gehoorde kritieken op biologische landbouw is dat het minder productief is dan de gangbare landbouw. Uit dit onderzoek blijkt het opbrengstverschil een kwestie van tijd zijn. Ook het Rodale Institute kwam eerder met een langdurig onderzoek tot dezelfde conclusie. Dit nieuwe onderzoek nodigt opnieuw uit tot nuancering van de opbrengstdiscussie. Tegelijkertijd bewijst dit onderzoek ook hoe cruciaal een gezonde bodem is voor een stabiel landbouwsysteem. 

Bron: BioNext
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, THierry Beaucarne