Akkoord bioverordening bereikt

30 juni 2017

Vanuit het niets blijkt er nu toch een akkoord over de bioverordening te zijn bereikt. In juli wordt er door de lidstaten en het Europees Parlement over het voorstel gestemd.

Dankzij nieuwe compromisvoorstellen van de Commissie gaf de Raad van Europese landbouwministers toestemming voor een nieuwe trialoog. Die vond plaats op 28 juni  en was nodig om overeenstemming te vinden op een aantal punten. De Europese Commissie en het Europees Parlement hebben via persberichten gemeld dat er een akkoord bereikt is in deze trialoog. Het compromis wordt op 10 juli ter stemming voorgelegd aan de landbouwministers en op 17 juli aan het Europees Parlement.

De belangrijkste veranderingen in het compromisvoorstel op een rij:

  1. Geen afkeuringsgrens voor residuen met een toestemming voor landen die wel een afkeuringsgrens hanteren (zoals België) om hiermee door te gaan zonder dat dit de markttoegang uit landen zonder afkeuringsgrens mag verstoren. Binnen vier jaar een onderzoek om tot een geharmoniseerde situatie voor residuen in bio in de hele EU te komen.
  2. Ruimte voor opzetten van systemen voor biologische poeljen en verlenging van de derogatie voor 5% niet bio eiwitvoervoorpluimvee en varkens.
  3. Verdere verfijning van EU regels voor de database van bio zaadgoed met experimenteerruimte.
  4. Bevriezing van substraatteelt voor komende jaren tot locaties die nu gecertificeerd zijn en uitfasering in komende tien jaar.
  5. Flexibilisering van het gebruik van niet-bio landbouw grondstoffen in verwerkte producten in geval van tekorten.
  6. Geen aanpassing van de definitie van de huisvesting voor biologische leghennen.
  7. Geen verbod op verrijking babyvoeding (wat volgens de babyvoedingswetgeving vereist wordt).

Of alle punten stand houden en de laatste knelpunten weggenomen worden zal de komende weken duidelijk worden. Op 10 juli moet het voorstel met minimaal 66% van de stemmen van de lidstaten aangenomen worden. Als dat het geval is, stemt het EU Parlement op 17 juli over de nieuwe biologische wetgeving en is zij een feit bij minimaal +50% van de stemmen. Mocht het voorstel het niet halen, dan is de verwachting dat het proces volledig afbreekt en de huidige wetgeving leidend blijft.

BioForum Vlaanderen heeft zich in het verleden zeer kritisch over het proces en de voorstellen uitgelaten. Met de verbeteringen die hebben plaats gevonden zijn de grootste knelpunten van de baan, ook al zal de implementatie van de nieuwe wetgeving nog voldoende kopzorgen geven.

IFOAM EU, de internationale belangenorganisatie, verwelkomt eveneens de verbeteringen die de afgelopen maand gerealiseerd zijn, maar blijft kritisch op een aantal inhoudelijke onderwerpen en de implementatie van de wetgeving.

Bron: Bionext/IFOAM/BioForum
Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren, de Zonnekouter