De Landgenoten een van de radicale vernieuwers van De Standaard

24 mei 2017

De Standaard selecteerde voor de wedstrijd Radicale Vernieuwers 10 initiatieven die een innovatieve oplossing zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Vlaams biogrondfonds De Landgenoten is een van de geselecteerden.

In samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek, Radio1, Cera en de Koning Boudewijnstichting ging de Standaard op zoek naar de tien Radicale Vernieuwers voor 2017. Alle genomineerden hebben frisse ideeën, en een portie lef om hun plannen voor een betere wereld waar te maken. Uit de tien finalisten kan het publiek zijn of haar favoriet kiezen. Dat doe je hier. 

TOEGANG TOT GROND
De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren. De toegang tot grond is, door zijn hoge prijs, één van de grootste drempels voor (startende) landbouwers. Door middelen samen te brengen - via aandelen, schenkingen en legaten - kan grond worden aangekocht en vele generaties lang worden beheerd als biologische landbouwgrond. Zekerheid over de toegang tot grond creëert kansen voor boeren om een duurzaam en agro-ecologisch bedrijf op te starten, uit te bouwen en door te geven aan een opvolger. Zo dreigt ook de opgebouwde bodemvruchtbaarheid, het levenswerk van de bioboer, niet verloren te gaan. En zo krijgt de boerderij opnieuw de ruimte om te groeien in een boeiend sociaal netwerk.

De coöperatie van De Landgenoten werd eind april 2014 opgericht door een netwerk van middenveldorganisaties: BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, CSA Netwerk, De Kollebloem, De Wassende Maan, FIAN Belgium, Hefboom, Land-in-zicht, Landwijzer, Natuurpunt, Oxfam Solidariteit, Terre de Liens, Terre-en-vue, Velt, Voedselteams, Wervel en Widar.