Biolandbouw is oplossing voor biodiversiteit

22 mei 2015

Vandaag is de internationale dag van de biodiversiteit. Bioboerderijen dienen als toevluchtsoord voor wilde planten en vertonen duidelijk meer biodiversiteit, suggereert nieuw onderzoek.

Akkers en natuur rondom bioboederijen bevatten meer soorten wilde planten, wat voordelen biedt voor insecten, wilde dieren, vogels, fauna en flora. Het onderzoek wakkert de discussie weer aan of biologische landbouw beter is voor het milieu.

De onderzoekers keken naar wintergraan in de regio Poitou-Charente. Ze kwamen tot de vaststelling dat biolandbouw leidt tot een grotere diversiteit aan planten. “Wilde planten zijn belangrijk voor vogels, bijen en andere dieren die leven rondom akkers,” zegt Dr. Luca Borger van Swansea University. “Biolandbouw levert meer biodiversiteit op. Zelfs als er maar één vierde bioboerderijen zijn in een streek met 75% gangbare boerderijen, helpt dat om de biodiversiteit in die streek te behouden."

Het is de intensivering en industrialisering van de landbouw, dat ertoe heeft geleid dat de biodiversiteit in onze streken zo daalde: minder soorten, minder planten, minder dieren, minder bodemleven, minder ecologisch evenwicht. Een verlies aan biodiversiteit is niet enkel goed ‘voor de schone ogen’. Ecologisch evenwicht is essentieel voor een gezond en veerkrachtig landbouw- en voedselsysteem. Het maakt ons weerbaarder tegen plagen, teeltproblemen en extreme weersomstandigheden. Een gezonde bodem vol biodiversiteit, bijvoorbeeld, zorgt dat de akker beter bestand is tegen extreme droogte of extreme regenval.

We hebben echter veel landbouwgrond nodig om de stijgende wereldbevolking te voeden. Meer intensieve landbouw bedreigt echter nog meer de biodiversiteit. Biolandbouw biedt een tussenoplossing: we gebruiken de landbouwgronden om gewassen te telen voor mensen, maar we doen dat op een manier die de biodiversiteit behoudt. Zo beschermen we ook de bijen, de vogels en andere wilde soorten.

Bron: Journal Proceedings of Royal Society of London B-Biological Sciences
Nieuwsfoto:  KVL/Creative Nature, De Kollebloem