Commissie Leefmilieu over ontwerp Mestdecreet: naar een oplossing voor de biosector!

3 juni 2015

Deze week bespreekt het Vlaamse Parlement het nieuwe Mestdecreet. Gisteren vond er in de Commissie Leefmilieu van het Vlaamse Parlement een hoorzitting plaats. BIoForum pleitte samen met Wervel voor een brongerichte aanpak van de mestproblematiek.

Het voorliggende ontwerp van het Mestdecreet was vooral een bedreiging voor de biosector. Voorzitter Kurt Sannen en Beleidsmedewerker Esmeralda Borgo hielden een vurig pleidooi voor een aanpassing van de fosfaatnormen als gebruik gemaakt wordt van koolstofrijke meststoffen. Die hebben immers een gunstig effect op het bodemleven. 

Hun pleidooi kan je herbekijken op onderstaande video. Wervel (met beleidsmedewerker Benny Van Den Velde) en BioForum zijn vanaf 2:10:30u aan het woord. 

Vanochtend vond de bespreking en stemming in de Commissie over dit voorstel plaats. BioForum stelt vast dat er een opening is gecreëerd en dat nu ook de meerderheidspartijen een oplossing willen die voor de biosector gunstig is.