IFOAM EU spreekt klare taal omtrent ggo's en bio

28 augustus 2019

IFOAM EU, de Europese koepelorganisatie voor biolandbouw, wil dat de huidige ggo-wetgeving gehandhaafd blijft voor oude én nieuwe gentechnieken. Een echte innovatieve landbouw is gebaseerd op de uitgangspunten van bio en agro-ecologie, en heeft geen ggo's nodig.

In hun Nederlandstalige folder waarschuwt IFOAM EU dat het gebruik van ggo’s tot potentiële risico's en onbedoelde effecten kan leiden. Daarom is hun introductie in het milieu en de voedselketen in de Europese Unie gereguleerd. Sinds de jaren ‘90 worden gentechnieken in de landbouw gebruikt om ggo's te produceren. Meestal om nieuwe eigenschappen in planten te introduceren zoals herbicidetolerantie of de productie van een insecticide. In de afgelopen jaren zijn nieuwe gentechnieken, waaronder CRISPR /Cas9, ontwikkeld. Sommige biotechnologie-bedrijven willen de ggo-voorschriften en de kosten in verband met het autorisatieproces en de risicobeoordeling omzeilen. Ze proberen dit te bereiken door te claimen dat planten en dieren die met deze nieuwe gentechnieken zijn gemodificeerd niet als ggo's mogen worden beschouwd.

In juli 2018 heeft het Europese Hof van Justitie verduidelijkt dat alle nieuwe gentechnieken zonder een aangetoonde 'lange staat van dienst van veilig gebruik ' tot ggo’s leiden. En dat deze technieken dus als zodanig moeten worden gereguleerd. Biotechbedrijven zijn ontevreden met deze uitspraak en vragen om een herziening van de Europese ggo-wetgeving. Een herziening die deze nieuwe technieken zou uitsluiten van risicobeoordeling en die Europese consumenten het recht ontneemt om te weten wat er in hun voedsel zit!

Ggo's zijn niet nodig

De biologische sector is van mening dat ggo's niet verenigbaar zijn met de uitgangspunten van de biologische landbouw. Daarom is het gebruik ervan verboden in de biologische productie in Europa en wereldwijd. IFOAM EU spreekt klare taal: "We roepen op om de keuzevrijheid van burgers, boeren, veredelaars en verwerkers die geen ggo's willen te beschermen. Innovatieve landbouw heeft geen ggo's nodig." BioForum sluit zich aan bij dit standpunt. 

Biolandbouw, evenals ggo-vrije gangbare landbouw, heeft gezorgd voor een ggo-vrije keten. Dit is te danken aan het Europese etiketteringssysteem dat transparantie over de aanwezigheid van ggo's garandeert in elke stap van de keten. Het is van cruciaal belang voor de keuzevrijheid van veredelaars, boeren, verwerkers en consumenten die geen ggo's willen gebruiken, dat de huidige ggo-wetgeving wordt gehandhaafd en toegepast op oude en nieuwe gentechnieken.

Om de uitdagingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden hebben we geen transgenese of nieuwe gentechnieken nodig. We hebben een echte innovatieve landbouw nodig, gebaseerd op de uitgangspunten van biologische landbouw en agro-ecologie. We hebben landbouw nodig die boeren eerlijke beloningen biedt en de biodiversiteit en hulpbronnen behoudt waarvan de productie van gezond, duurzaam voedsel afhankelijk is!

Bron: de folder van IFOAM EU