Bio is booming business

15 februari 2018

Elk jaar brengt FIBL vanop de internationale BioFach-beurs een actualisatie van de Europese en wereldwijde productie- en consumptiecijfers. Bio blijkt weerom booming business!

De nieuwe cijfers die FIBL samen met IFOAM presenteert, betreffen de wereldwijde biosector per eind 2016. Ze tonen opnieuw een sector in groei met een stijgende consumentenvraag, een groeiend aantal gecertificeerde bioboeren en een groter gecertificeerd bio-areaal. De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich dus door. Na 2015 doet ook 2016 records sneuvelen.

CONSUMPTIE

Wereldwijd is de biosector goed voor meer dan 80 miljard euro, met als koplopers de VS (38,9 miljard), Duitsland (9,5 miljard), Frankrijk (6,7 miljard) en China (5,9 miljard). De belangrijkste markten groeiden met meer dan 10%; vooral Frankrijk liet zich opmerken met een groei van 22%.

Het hoogste bedrag per hoofd van de bevolking werd opnieuw gespendeerd in Zwitserland (274 euro per persoon/jaar). Weerom is in Denemarken het marktaandeel van bio het hoogst (9,7 %).

In Europa wordt het peloton qua consumptie getrokken door Duitsland, Frankrijk en Zweden. Overigens blijkt uit nog recentere cijfers dat Duitsland in 2017 voor het eerst de kaap van 10 miljard euro overschrijdt.

AANTAL BIOBOEREN

Inmiddels werken 2,7 miljoen boeren gecertificeerd biologisch. Net als voorgaande jaren blijkt India koploper (met 835.000 bioboeren), gevolgd door Oeganda (210.352) en Mexico (210.000).

"Negen Europese landen kunnen reeds 10% bio-areaal op hun conto schrijven."

BIO-AREAAL
Het wereldwijde bio-areaal nam een grote sprong voorwaarts - de grootste ooit gemeten - en groeide met 15% tot bijna 58 miljoen hectare. Het land met het grootste bio-areaal is weerom Australië (27,2 miljoen ha), gevolgd door Argentinië (3 miljoen ha) en nieuwkomer China (2,3 miljoen ha).

Door het zeer grote areaal van Australië herbergt Oceanië als continent het grootste aandeel van het bio-areaal (47,2%; 27,3 ha), gevolgd door Europa (23%; 13,5 miljoen ha) en Latijns-Amerika (12%; 7,1 miljoen ha).

Reeds 15 landen kunnen een landbouwareaal met 10% of meer bio rapporteren, een nieuw record. Liechtenstein steekt de Falkland Eilanden voorbij met 37,7% bio-areaal de koploper.

In Europa blijkt bijna de helft van het bio-areaal zich te bevinden in slechts vier landen: Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland. Negen Europese landen kunnen reeds 10% bio-areaal op hun conto schrijven. Het gemiddelde Europese bio-areaal voor 2016 werd becijferd op 6,7%. België haalde in 2015 qua areaal een aandeel van 5,3%, Vlaanderen slechts 0,9%.

Meer info vind je op: www.organic-world.net/yearbook-2018.html

fibl grafiek

Foto: BioFach 2018.