Bedrijfsadvies voor bioboeren

Sinds april 2014 kan je als landbouwer of als land-en tuinbouwschool een beroep doen op een nieuwe regeling inzake biobedrijfsadvisering.

Erkende adviseurs helpen je met een eventuele omschakeling naar de biologische productie of gaan aan de hand van een biobedrijfsplan na wat omschakeling voor jouw bedrijf zou betekenen. De Vlaamse overheid moedigt dit aan en geeft je korting op de factuur. Na de omschakeling is het advies eerder teelttechnisch georiënteerd, maar ook de marktperspectieven en bedrijfseconomie komen aan bod. Je vindt alle uitleg in dit document van de Vlaamse overheid. Meer info vind je op de site van de Vlaamse overheid

Een lijst met erkende adviseurs vind je hier terug. 

BOEREN ONDERLING: BIOBEDRIJFSNETWERKEN
In de Biobedrijfsnetwerken wisselen bioboeren, bedrijfsvoorlichters en onderzoekers praktijkkennis uit. Er worden tijdens deze bijeenkomsten onderzoeksresultaten doorgegeven en bioboeren kunnen aan de onderzoekers hun (onderzoeks)vragen voorleggen. Wil je innoveren in je bedrijf, dan is aansluiten bij een kennisnetwerk een must. Meer info.

Foto: KVL/Creative Nature, De Lochting