Widar

Wie?
Dirk Govaerts
Wat?
Biodynamische & sociaal-therapeutische woongemeenschap
Waar?
Merksplas
Aantal hectare?
40
Bio sinds
1982

In 1982 werd in de Kempische gemeente Merksplas de zorggemeenschap Widar opgericht, waar mensen met een matige tot ernstige beperking samenwonen en samenwerken. Een sterk voorbeeld van sociale inclusie. Dirk Govaerts deed er dat eerste jaar stage en is niet meer weggegaan.

Dirk: “Je kan Widar zien als klein dorp. Mensen met een beperking wonen in verschillende huizen samen met gezinnen. Overdag gaan ze aan de slag in een van de werkgebieden. Er is een kaasmakerij, een weverij, een bakkerij, een winkel enzovoort. Landbouw is ook zo’n werkgebied. Niet iedereen die hier werkt, woont hier trouwens. Een heel aantal mensen gaan ’s avonds gewoon naar huis.”

MENS STAAT CENTRAAL
Widar laat zich leiden door de antroposofie van Rudolf Steiner. Die zet de mens centraal in alle domeinen van het leven. Dirk: “Iedereen heeft het recht om te werken, ook mensen die maar moeilijk mee kunnen in de huidige maatschappij. Landbouw is de ideale manier om mensen een zinvolle dagbesteding te geven. Niets werkt zo verbindend als samen voedsel produceren.”

Widar werkt biodynamisch. Het sociale aspect is enorm belangrijk. Daarnaast is er een sterke focus op grondgebondenheid en het sluiten van kringlopen. Dankzij de hulp van natuurgronden van Natuurpunt en van Agentschap Natuur & Bos slaagt Widar erin om een gesloten gemengd bedrijf te zijn. De bewoners doen aan kleinschalige akkerbouw, hebben melkvee, enkele varkens, kippen, een boomgaard, kleinfruit en een groentetuin. Ze maken ook werk van landschapsontwikkeling.

"Niets werkt zo verbindend als samen voedsel produceren."

“Naast gezond voedsel produceren, ons eerste doel, kijken we naar hoe je een bedrijf zo kan vorm geven dat de mens centraal staat. Dat staat haaks op het huidige gangbare landbouwmodel, waar vooral grootschaligheid en ver doorgedreven mechanisatie gestimuleerd worden.”

Een groot deel van de geproduceerde voeding is voor eigen gebruik, maar niet alles. Dirk: “Door een deel van de opbrengsten te verkopen in de winkel vergroot je het contact met de buitenwereld, wat voor de bewoners hier ook belangrijk is. Ook hier gaat het weer om verbinden.”

SOCIALE ASPECT
De grote uitdaging van de landbouw is volgens Dirk dan ook niet teelttechnisch. “Daar zijn onderzoekers voldoende mee bezig. Wel gaat er te weinig aandacht naar het sociale aspect. Boeren houden maar moeilijk het hoofd boven water. Wij hier op Widar zoeken naar hoe je landbouw zo kan organiseren dat het gedragen wordt door de maatschappij. ”

In de biodynamische landbouw zit dat sociale aspect ingebakken via de collegiale toetsing. Om de zoveel tijd bezoeken collega’s elkaars bedrijven en vertelt de gastheer waar hij mee bezig is. Er ontstaat een open gesprek dat de gastheer helpt om zichzelf als mens te ontwikkelen, waarna hij ook met zijn bedrijf stappen vooruit kan zetten.

Tot slot benadrukt Dirk nog eens het belang van landbouw. “Iedereen moet eten. Landbouw kan dus erg verbindend werken. Ons motto is niet voor niets: de landbouw vermenselijken en mens worden aan de landbouw.”

Meer weten?
www.widar.be

Nieuwsfoto: Kobe Van Looveren