Zorg voor akkerranden met veel biodiversiteit

Agrobiodiversiteit

Biodiversiteit stimuleren kan je door oog te hebben voor je akkerranden. Zo voorzie je ruimte voor insecten en vogels. Onder meer bioboerderij Aardevol schenkt hier aandacht aan. 

Geertje Stoffels, Aardevol: “Ons landbouwperceel is omrand met een meidoornhaag. Van de 2,85 ha is ongeveer 0,85 ha ingericht als rand. Aan de kopakkers is er 6 meter ingezaaid met grasklaver of bloemenmengsels. Insecten maken daar in de zomer gebruik van en migreren in de winter naar de hagen. De bloemenresten blijven staan tot het voorjaar, zodat insecten makkelijker kunnen overwinteren. We zien daardoor ook heel wat insecten en vogels rond onze percelen. De nuttige insecten zorgen voor hogere oogsten, want ze eten schadelijke insecten op.”

Gerelateerde artikels

Biodiversiteit is een van de sleutelwoorden voor een gezond landbouwbedrijf. Voorzie waterpoelen, hagen en kasten voor dieren.

Met een gediversifieerd aanbod van onder meer resistente rassen kan je ervoor zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.