Akkerbouw en groenten

Deze sector omvat een groot aantal bedrijven die heel divers zijn, zowel qua teeltopzet als afzetkanalen. Het Biobedrijfsnetwerk wil in de eerste plaats kennis uitwisselen. 

WAT?
Het Biobedrijfsnetwerk probeert naast kennisuitwisseling ook voor vragen op lange termijn een antwoord te vinden, zoals vermarkting. Deze marktproblemen zijn vaak onderwerp van gesprek tijdens de samenkomsten. Hoe we dit overleg tussen boeren doortrekken naar de rest van de keten is momenteel nog de vraag.

Thema’s zijn: aanpak van rechtstreekse verkoop, strategieën voor gewasbescherming van fijne groenten en rassenproeven van Inagro.

WIE?
Begeleid door An Jamart.
Interesse of vragen? Neem contact op met onze Coördinator Landbouw.

NETWERKEN 2016

Abonnementsysteem Groentepakketten
13 januari 2016
Tijdens dit Biobedrijfsnetwerk bekeken de aanwezigen met welk systeem zij de klantenadministratie van hun groentepakketten beheren. Er werd ook gekeken of een samenaankoop van open source-software om abonnementsysteem te beheren mogelijkheden biedt. 
 

foto: KVL/Creative Nature, de Kollebloem