Melkvee

In het Biobedrijfsnetwerk melkvee zijn gezonde koeien, een goede melkprijs en een goed imago bij de consument belangrijke thema's.

WAT?
Thema’s voor onderzoek zijn: het gebruik van biostalmest op grasland, worm- en leverbotbehandeling met fytotherapie en mineralenvoorziening via kruiden in grasland. Momenteel loopt binnen het netwerk ook een on-farm-praktijkonderzoek naar preventie van vaak voorkomende ziekten in de opfok van jongvee. Belangrijke uitdaging voor de toekomst is om dit praktijkonderzoek te koppelen aan een project waarmee de prestaties in kaart gebracht worden. Zo krijgen de leden een totaalbeeld van de biologische veehouderij.

WIE?

Begeleid door Johan Devreese, T 0473.392670

NETWERKEN 2016

Toekomst biologische melkveehouderij
28 januari 2016
Op 28 januari kwam het Biobedrijfsnetwerk Melkvee bijeen met 16 deelnemers (12 bedrijven). Hoofdthema was de toekomst van de biologische melkveehouderij. We bespraken de marktsituatie en -vooruitzichten, de kansen voor bijkomende productie en de verwachtingen vanuit de samenleving naar meer duurzaamheid. Groot discussiepunt bij dat laatste was of de EU-wetgeving volstaat of dat we op eigen initiatief verder willen gaan. Hier lieten we ons inspireren door de ‘Aanvullende normen’ die de Nederlandse collega’ van De Natuurweide zichzelf opleggen inzake weidegang, biodiversiteit, energie, dierwelzijn en -gezondheid, uitstraling, e.a. Aansluitend volgde voor de leden van Biomelk Vlaanderen een nieuwjaarsreceptie met coöperatie-nieuws.

foto: Kjell Gryspeert, de Zwaluw