Home

15 april 2019

Colruyt heeft een nieuwe uitbater gevonden voor het biologisch groentebedrijf Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem: Niels Trybou, een 28-jarige tuinbouwerszoon uit Staden. Het bedrijf is 25 hectare groot en levert de biologische groenten rechtsreeks aan de supermarkt, die daarmee zijn lokale bevoorrading wil verankeren.

11 april 2019

Een nieuwe studie die gisteren verscheen, toont hoe milieubelastende maatregelen extra belasten en milieuvriendelijke landbouwmethodes een belastingvermindering toekennen kan leiden tot een duurzamer, eerlijker en transparanter voedselsysteem.

5 april 2019

Vijf jaar na de lancering krijgt de bedrijfsadvisering in de biologische landbouw een update. Zo moeten alle dossiers voortaan digitaal verlopen via het e-loket. Daarnaast wordt de subsidie voor de opmaak van een bedrijfsplan verruimd naar alle biolandbouwers in plaats van biolandbouwers die maximaal drie jaar bezig zijn.

28 maart 2019

Vandaag ondertekenen minister Van den Heuvel en de verschillende landbouw-en ketenorganisaties een convenant om de methaanuitstoot door koeien aan banden te leggen. BioForum is ondertekenaar, maar benadrukt dat de maatregel niet zal volstaan om de broeikasgasemissies voldoende te reduceren.