Strengere biocontrole goedgekeurd

19 maart 2013

De Europese Commissie heeft zopas een strengere wetgeving voor controle goedgekeurd. Hiermee reageert de Commissie op een kritisch rapport over de controle op bioproducten dat vorig jaar is verschenen.

Het rapport was vooral kritisch over de manier waarop informatie doorgegeven werd. De Europese Commissie reageerde hier direct op met een reeks nieuwe bepalingen in de wetgeving. Ook werd een minimum percentage onaangekondigde controles opgenomen.

De Europese Commissie heeft zopas een strengere wetgeving voor controle goedgekeurd. Hiermee reageert de Commissie op een kritisch rapport over de controle op bioproducten dat vorig jaar is verschenen.

Het rapport was vooral kritisch over de manier waarop informatie doorgegeven werd. De Europese Commissie reageerde hier direct op met een reeks nieuwe bepalingen in de wetgeving. Ook werd een minimum percentage onaangekondigde controles opgenomen.

België één van de beste leerlingen van de klas
In de nieuwe wetgeving wordt een minimum percentage onaangekondigde controles voorzien. Gezien het aantal onaangekondigde controles in België al veel hoger ligt, verandert er dus weinig. In België ondergaat elke marktdeelnemer (boer, verwerker en winkel) jaarlijks een volledige controle en minimum 50 procent van de marktdeelnemers krijgt jaarlijks  een onaangekondigde controle. In België verloopt de communicatie tussen de vier controleorganisaties, marktdeelnemers en overheden ook efficiënt en zal de nieuwe wetgeving weinig impact hebben.

Nog geen efficiënt risico-gebaseerd controlesysteem
BioForum is van mening dat een bedrijf meer en intensiever gecontroleerd moet worden naar mate hij een groter risico vormt. Een minimum percentage onaangekondigde controles is maar één factor die aan de basis ligt van een effectief risico-gebaseerd controlesysteem. Een geharmoniseerde risico-beoordeling die overal in Europa wordt toegepast en goede communicatie tussen controleorganisaties over de grenzen heen zijn hierbij even essentieel.

Nood aan harmonisatie
Tot slot werd er ook in de wetgeving opgenomen dat er jaarlijks op tien procent van de bedrijven een staalname moet gebeuren. Ook dit vindt BioForum weinig, in België ligt dit percentage op 50%. Toch zou het opleggen van dit percentage in alle lidstaten, ook heel wat nadelen met zich meebrengen. Zolang er geen geharmoniseerd residubeleid is waarbij alle lidstaten dezelfde maatregelen nemen als er residu’s van pesticiden worden aangetroffen, zullen bedrijven geconfronteerd worden met heel wat onzekerheid en oneerlijke concurrentie vanuit het buitenland. Een verplicht aantal staalnames moet dus gepaard gaan met duidelijke afspraken over sancties en maatregelen bij het vinden van residu’s.

Vragen? Contacteer Elke Denys, coördinator verwerking van BioForum Vlaanderen.

Nieuwsfoto: KVL/Creative Nature voor BioForum Vlaanderen