BioForum pleit voor stapsgewijze aanpassing van de huidige wetgeving voor bio

14 mei 2014

Na overleg met de Vlaamse biosector en IFOAM heeft BioForum Vlaanderen ernstige bedenkingen bij het voorstel tot herziening van de Europese bioverordening dat de Europese Commissie recent bekend maakte.

Deze herziening riskeert onduidelijkheden en kinderziekten met zich mee te brengen die de kwalitatieve groei van de sector niet ten goede zullen komen. Omgekeerd pakt het huidige voorstel enkele belangrijke, al langer bestaande pijnpunten niet aan. Daarom pleit BioForum bij de Raad van Ministers en het Europese Parlement voor het verwerpen van het huidige voorstel, tenzij het grondig gewijzigd wordt.

BioForum Vlaanderen stelt zich vragen bij de nood voor een complete herziening van de wetgeving. Door de wetgeving helemaal te herschrijven creëert de Commissie onduidelijkheden en kinderziekten die tijd vragen om opgelost te worden. De huidige wetgeving stap voor stap verstrengen en verduidelijken is echter wel noodzakelijk en zou eenvoudiger en op kortere termijn implementeerbaar zijn.  

"Bestaande problemen worden niet aangepakt"

Omgekeerd betreurt BioForum dat de nieuwe voorstellen van de Commissie bepaalde belangrijke problemen niet aanpakt. Samen met IFOAM is BioForum bijvoorbeeld al jarenlang vragende partij voor duidelijke en concrete regels voor kasteelt en voor een duidelijker verbod op het gebruik van substraat. De nieuwe voorstellen van de Europese Commissie gaan volledig voorbij aan deze noodzaak. Ook zijn, in de loop van de jaren, al meerdere signalen gegeven aan de Commissie inzake de gebrekkige markt voor biologisch zaaizaad. De Commissie liet de lidstaten en de sector op dat vlak jarenlang aan hun lot over. Nu verwacht ze op relatief korte termijn dat enkel nog biologisch zaaizaad mag gebruikt worden, opnieuw zonder tools aan te reiken om de beschikbaarheid ervan stapsgewijs te optimaliseren.

Ook laat de Commissie volgens BioForum te veel ruimte om de concrete invulling van het voorstel, inclusief politiek gevoelige thema's, uit te werken via zogenaamde gedelegeerde handelingen. Gedelegeerde handelingen zijn gebruikelijk voor het uitwerken van technische zaken met geringe politieke lading. De voorgestelde aanpak van de Commissie is op democratisch vlak bedenkelijk. Bovendien starten de gedelegeerde handelingen pas na het publiceren van de definitieve verordening, waardoor de sector geruime tijd in het ongewisse blijft over tal van cruciale verduidelijkingen.

Kwalitatieve groei

De Commissie verantwoordt de complete herziening en het strenger maken van de normen door te stellen dat dit noodzakelijk zou zijn voor het consumentenvertrouwen. Nochtans blijkt uit Europese cijfers dat de vraag naar bioproducten nog steeds stijgt. BioForum vreest echter dat de nieuwe voorstellen een stagnatie of zelfs een daling zullen teweegbrengen van het aantal producenten, waardoor Europa zelf minder tegemoet zal kunnen komen aan de stijgende vraag van de consumenten. Meer import zal nodig zijn, wat jammer zou zijn vanuit duurzaamheidsoogpunt.

BioForum is voorstander van een kwalitatieve groei van de sector: het realiseren van een grotere bioproductie die voldoet aan voortschrijdende normen. Dit betekent concreet dat de aanscherping van bepaalde normen goed doordacht moet gebeuren, in overleg met sector en consument, en gepaard moet gaan met een goed uitgedokterd tijdsplan. Wat de Commissie vandaag voorlegt, voldoet helemaal niet aan deze vereiste. 

Een degelijk voorstel met stapsgewijze voortschrijdende normen heeft nood aan bijkomend onderzoek en middelen om dit te financieren. Het Europese actieplan voor bio, dat de Commissie tegelijkertijd met de voorstellen tot herziening presenteerde, voldoet op dat vlak ook niet.

Onze standpunten per voorstel vind je hier

Nieuwsfoto: Kjell Gryspeert, Ourobouros