Supermarkten en buitenhuis consumptie doen Nederlandse bio-omzet sterk toenemen

Mon, 28/10/2019

De Nederlandse bio-omzet steeg opnieuw in 2018. Terwijl de klassieke supermarkten veruit de het grootste distributiekanaal vormen, moest de gespecialiseerde biohandel terrein prijsgeven. De buitenshuisconsumptie maakte een grote sprong vooruit.

Volgens het recente Trendrapport van Bionext, de Nederlandse biologische sectororganisatie, wordt de bio-omzet in Nederland voor meer dan de helft door de klassieke supermarkten gerealiseerd. De totale bio-omzet wordt geraamd op 1,63 miljard euro. De omzet van de gespecialiseerde biohandel verminderde in 2018 met 1% in vergelijking met 2017. De buitenhuisconsumptie van bioproducten groeide daarentegen met 15% in vergelijking met 2017, tot 351 miljoen euro, en wordt zo het tweede belangrijkste distributiekanaal.

De Nederlandse supermarkten konden hun bio-omzet op 5 jaar tijd met 63% verhogen, tot 843 euro. Hiermee bereiken bioproducten een marktaandeel van 3,4% in het retailkanaal.

Ook de productie neemt toe in Nederland. In 2018 werden 2.010 biologische landbouwbedrijven geteld, 4% meer dan in 2017. Meer dan de helft van deze bedrijven produceren voedergewassen. Het aantal hiervan groeide met 6%, terwijl ook het aantal akkerbouw- en groentebedrijven toenam met 7%. Het bio-areaal groeide met 10% tot 66.623 ha.

Bio-areaal in Nederland in hectare – aantal biobedrijven volgens belangrijkste bedrijfstak
(Bron: CBS en Bionext)

Lees het volledige Trendrapport van Bionext hier.