Home

22 maart 2019

Op 11 maart organiseerde BioForum Vlaanderen een inspiratietour voor bakkers die overwegen om zich biologisch te laten certificeren. Ze bezochten twee Duitse biobakkers en één molenaar in Nederland.

12 maart 2019

Het Waalse parlement heeft op 11 februari unaniem een ontwerpresolutie aangenomen om de oprichting van mobiele slachteenheden voor runderen in Wallonië mogelijk te maken. Ook in Vlaanderen wordt op dit moment hard gewerkt om zo'n mobiele slachteenheid op te starten.

8 maart 2019

In mei 2019 trekken we met zijn allen naar de stembus. Daarna is het aan de politiek om een nieuwe regering te vormen en hopelijk met een ambitieus regeerakkoord voor de dag te komen. BioForum Vlaanderen schreef alvast een memorandum, waarin ze oplijsten hoe zo'n ambitieus landbouwbeleid er het beste uitziet.

4 maart 2019

Dankzij het project Boer-Bricoleur leren boeren hun eigen machines bouwen. Daardoor zijn ze vaak beter aangepast aan de behoeften van biologische landbouw en ook betaalbaarder. Afgelopen vrijdag werd het project voorgesteld.