Home

22 november 2017

Drie jaar na het begin van het herzieningsproces heeft de Europese Landbouwcommissie vandaag de nieuwe bioverordening goedgekeurd. Na goedkeuring door het Europees Parlement kan die in 2021 in werking treden. BioForum Vlaanderen zet de belangrijkste discussiepunten op een rij.

21 november 2017

Naar aanleiding van de gelekte teksten over het toekomstige GLB post 2020, schreef IFOAM EU Group een open brief naar Commissaris Phil Hogan. Daarin drukt het zijn teleurstelling uit over het ambitieniveau van de plannen voor dit GLB.

20 november 2017

IFOAM, de internationale koepelorganisatie van de biosector, organiseert om de drie jaar een wereldcongres. Afgelopen maand vond die plaats in India. Bioboer Johan D’hulster van Akelei was aanwezig en stuurde ons zijn indrukken.

17 november 2017

Minister van Landbouw Joke Schauvliege gaf als antwoord op een vraag van Bart Caron meer uitleg over het schrappen van een deel van de subsidies van BioForum Vlaanderen. De sectororganisatie wil daar graag op reageren.