Starten als bioverwerker

Een bioverwerker levert producten af van hoge kwaliteit die zo authentiek en puur mogelijk zijn.

Ook een verwerkt bioproduct moet aan wettelijke bepalingen voldoen voordat je het als ‘bio’ mag verkopen. Minstens 95% van de landbouwingrediënten moet biologisch zijn. De overige 5% mag enkel niet-bio zijn als deze ingrediënten op de zogenaamde positieve lijst staan. Deze ingrediënten zijn niet (voldoende) op de markt in biologische vorm.

Een bioproduct mag geen additieven bevatten buiten diegene die expliciet toegelaten zijn in de wet. Slechts een beperkt aantal technische hulpstoffen mag gebruikt worden. Ioniserende straling, nanotechnologie en ggo’s zijn verboden. De verwerking van bioproducten moet gescheiden gebeuren van gangbare producten, in ruimte of in tijd.

CONTROLEPLICHT
Als verwerker kan je in principe heel snel een biolijn opstarten. Je hoeft immers geen omschakelperiode te doorlopen. Het volstaat om je aan te melden bij een erkende controleorganisatie.

Je moet uiteraard ook overschakelen op biologische ingrediënten; die kan je makkelijk vinden in onze online Biobedrijvengids. Verder moet je mogelijk je receptuur en bereidingswijze aanpassen. Biologische ingrediënten kunnen immers anders reageren. Je zal merken dat bepaalde bereidingswijzen niet mogelijk zijn omdat sommige gangbare hulpstoffen niet toegelaten zijn.

ADVIES & ONDERSTEUNING
Wil je meer weten over de regels waaraan je als biologisch verwerker moet voldoen? Dan kan je onze publicatie Bio & de Wet raadplegen. Die zet de bestaande biowetgeving om in mensentaal en zorgt ervoor dat jij snel op de hoogte bent van wat kan en niet kan in bio. 

Van zodra je geregistreerd bent bij een controleorganisatie, kan je terecht bij BioForum voor allerlei advies en ondersteuning. Zo kan BioForum langskomen op jouw bedrijf voor een interne opleiding op maat. BioForum zorgt kortom voor een optimale service! Meer info.

Vragen? Neem contact op met onze Coördinator Verwerking.

 

RAPPORT
KANSEN IN DE BIOVERWERKING

In 2013 publiceerde BioForum Vlaanderen een rapport over de kansen in de bioverwerking, in samenwerking met ILVO, Flanders' FOOD en IWT.

online lezen
download
bestellen - gratis

 

 

 

 

 

Foto: KVL/Creative Nature, 't Dischhof